Zagwarantuj swojej firmie bezproblemowe wdrożenie systemu HACCP

 • z nami wdrożysz system HACCP w ekspresowym tempie - nawet w 1 miesiąc
 • tworzymy całą dokumentację za klienta
 • gwarantujemy uzyskanie certyfikatu w umowie
 • oferujemy szeroki zakres usługi i bezpłatny serwis przez 6 miesięcy

Przez 18 lat zaufało nam ponad 1200 małych, dużych i średnich firm:

Wypełnij formularz lub
zadzwoń

787 974 13642 208 94 65

Twoje dane są u nas bezpieczne.
Dbamy o Twoją prywatność.

Kompleksowe wdrożenie systemu HACCP dopasowane do Twojej firmy

Nasza metodyka wdrażania systemu HACCP to wynik wieloletnich doświadczeń DJB Doradztwo. Świadczymy usługi od 18 lat i przez ten czas pracowaliśmy dla ponad 1100 Klientów z różnych branż. Efektem lat praktyki jest unikalna metodyka, która gwarantuje firmom takim jak Twoja spełnienie wymagań Sanepidu i pozytywną certyfikację. Pozwala także na przeprowadzenie procesu wdrożenia w sposób szybki (nawet w 1 miesiąc), łatwy i skuteczny, przy minimalnym zaangażowaniu z twojej strony oraz bez zbędnego obciążania Twoich pracowników dodatkowymi obowiązkami.

Całkowite wdrożenie nawet
w miesiąc bez utraty wysokiej jakości

Opracowana przez DJB Doradztwo metodyka sprawia, że cały proces wdrożenia systemu HACCP wraz z certyfikacją można skrócić nawet do 1 miesiąca. Najważniejsze jest jednak to, że tak krótki czas realizacji projektu można uzyskać bez utraty jego wysokiej jakości.

Twoje zaangażowanie zmniejszone do minimum – dokumentacja jest po naszej stronie.

Proces tworzenia dokumentacji systemu bezpieczeństwa żywności został tak opracowany, aby zminimalizować zaangażowanie z Twojej strony. Konsultanci DJB Doradztwo zrealizują najbardziej czasochłonne zadania – opiszą procedury i przygotują niezbędne dokumenty.

Oszczędność czasu Twoich pracowników dzięki eliminacji zbędnej papierologii.

Systemy projektowane przez DJB Doradztwo wykorzystują istniejące w firmie rozwiązania i w elastyczny sposób dopasowują je do wymagań Systemu HACCP. Dzięki temu ograniczamy biurokrację do minimum. Po wdrożeniu systemu żaden z Twoich pracowników nie poświęci na pracę z nim związaną więcej niż 10 minut.

Brak dodatkowych nakładów na programy, maszyny czy zwiększenie zatrudnienia.

Gwarantujemy, że nie musicie kupować żadnego oprogramowania, maszyn czy też zatrudniać kogokolwiek w związku z wdrażaniem czy utrzymywaniem wdrożonego przez DJB Doradztwo systemu.

Wyspecjalizowani Konsultanci znający wymagania Sanepidu
i działający na terenie całej Polski to gwarancja najwyższej jakości.

Nasi konsultanci pracują na terenie całej Polski. Współpracowaliśmy
z ponad 1100 firm – dzięki temu nasi konsultanci mają doświadczenie we wdrażaniu systemu HACCP w wielu różnorodnych branżach. Gwarantuje to najwyższą jakość realizowanych projektów od Zakopanego aż po Trójmiasto.

Spokojna głowa przez 6 miesięcy po wdrożeniu dzięki bezpłatnej opiece powdrożeniowej.

Przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu i uzyskaniu przez Twoją firmę certyfikatu, Ty i Twój zespół będziecie mogli kontaktować się z konsultantem DJB Doradztwo w celu uzyskania odpowiedzi na nurtujące Was pytania dotyczące systemu HACCP.

Czym jest System HACCP?

HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point, czyli Analiza Zagrożeń Krytyczny Punkt Kontroli, jest to system, który daje nam ogólne racjonalne podejście do zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

System HACCP opracowano w celu rozpoznania i kontroli zagrożeń, które mogą pojawić się w jakimkolwiek momencie procesu produkowania i składowania żywności. Jako zagrożenie określamy wszystko, co może przynieść szkodę konsumentowi. 

Zagrożenie rozpoznajemy poprzez obserwację każdego etapu procesu produkowania żywności i stawianie pytania "co mogłoby pójść źle", powodując w efekcie wyprodukowanie niebezpiecznej żywności. Następnie należy zdecydować, gdzie musimy ustanowić nadzór i kontrolę tego procesu, aby zatrzymać zagrożenie i uniknąć przez to komplikacji. Są to Kontrolne Punkty Krytyczne (Critical Control Points). 

Podstawowy cel produkcji bezpiecznej żywności zostanie osiągnięty przez skuteczne codzienne funkcjonowanie Kontrolnych Punktów Krytycznych.

Zasady Systemu HACCP

System HACCP jest oparty na siedmiu zasadach zaakceptowanych w skali międzynarodowej przez liczne kraje, które określają jak udoskonalać, realizować i utrzymywać skuteczność systemu zapewniającego produkcję bezpiecznej żywności.

 1. Należy rozpoznać możliwe zagrożenia i środki dla ich kontroli
 2. Należy określić Kontrolne Punkty Krytyczne (CCP), gdzie muszą być zachowane szczególne środki ostrożności
 3. Należy ustalić krytyczne granice, które muszą być przestrzegane, aby CCP znajdowały się pod kontrolą
 4. Należy ustalić system nadzorowania kontroli w CCP
 5. Należy opracować działania naprawcze, które podejmuje się w przypadku utraty kontroli nad CCP
 6. Należy ustalić postępowanie sprawdzające, czy system HACCP działa prawidłowo
 7. Należy opracować odpowiednią dokumentację i system zapisów

Korzyści z posiadania Systemu HACCP:

Największa korzyść polega na wyprodukowaniu bezpiecznej żywności. Inne zalety systemu są następujące :

 • Możliwość udziału w przetargach
 • Jest łatwy do zastosowania i zrozumienia
 • Zapobiega problemom w uzyskaniu bezpiecznego produktu
 • Przewiduje możliwe zagrożenia, a nie opiera się na doświadczeniu wynikającym z niepowodzeń
 • Gromadzi środki i pomoc na obszarach zagrożenia
 • Ogranicza potrzebę końcowej kontroli wyrobu
 • Może być zastosowany w różnej wielkości zakładach produkcji żywności
 • Daje konsumentom pewność bezpieczeństwa procesu produkcyjnego
 • Pozwala przedsiębiorcom spełnić wymagania prawne produkcji bezpiecznej żywności
 • Systemowe podejście do udoskonalania skutecznego nadzoru i kontroli
 • Może być zastosowany na wszystkich etapach procesu produkcji żywności i obrotu nią
 • Stanowi uzupełnienie Systemów Zarządzania Jakością, takich jak EN PN ISO 9001-2000
 • Jest skuteczniejszy od tradycyjnych planów kontroli

HACCP w Polsce - wymogi prawne

Na skutek wstąpienia Polski do Unii Europejskiej prawo musiało zostać przystosowane do obowiązujących w niej standardów. 

Ogólne zasady GMP/GHP w produkcji żywności obowiązujące w Unii Europejskiej zawarte są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych . Wszystkie kraje członkowskie są zobowiązane wprowadzić ją do swojego prawodawstwa. Dyrektywa ta nakłada obowiązek wprowadzenia systemu HACCP we wszystkich firmach zajmujących się produkcją, dystrybucją, magazynowaniem i dostarczaniem konsumentom żywności (wyłączając podstawową produkcje rolniczą). 

W Polsce częściowe wprowadzenie dyrektywy 93/43/EWG do polskiego prawa nastapiło z chwilą wejścia ustawy z 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. z 2001 r. nr 63, poz. 634 z późn. zm.), która definiuje pojęcia Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (art. 3 pkt. 33 i 34). 

Ustawa przewiduje wydanie rozporządzenia wykonawczego określającego szczegółowe wymagania higieniczne w produkcji i dystrybucji żywności, które zostało wydane 19 grudnia 2002 r. i weszło w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. (Dz. U. Z 2002 r. nr 234, poz. 1979). i zastąpiło poprzednie rozporządzenie z 28 lutego 2000 r. w sprawie warunków sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi, używkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi (Dz.U. z 2000 r. nr 30, poz. 377 z późn. zm.), które było wydane na podstawie poprzedniej ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Obowiązują też osobne rozporządzenia określające zasady GHP/GMP dla specyficznych rodzajów produktów lub czynności (np. żywność sprzedawana luzem, sypka i nieopakowana; handel obwoźny i transport żywności). 

W ustawie o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia przewidziano obowiązek wdrożenia systemu HACCP w zakładach prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji i obrotu żywnością. Sam system HACCP zdefiniowany jest w Art. 3 ust. 1 pkt. 12 ustawy, natomiast obowiązek jego stosowania i zasady systemu zapisane są w Art. 28 - 32. 

W dotychczasowym brzmieniu tej ustawy obowiązek wdrożenia systemu HACCP ciążył na wszystkich zakładach produkcji i obrotu żywnością, z wyłączeniem małych przedsiębiorstw (zgodnie z ich definicją w ustawie Prawo działalności gospodarczej). Wyłączenie małych przedsiębiorstw, czyli tych zatrudniających do 50 pracowników, było zasadniczo niezgodne z prawem europejskim, które takiej możliwości nie przewiduje. Przepisy ustawy dotyczące systemu HACCP miały zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2004 r. (Art. 61). 

W dniu 30 października 2003 r. Sejm ostatecznie uchwalił kolejną nowelizację ustawy z 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. z 2003 r. nr 208, poz. 2020), wg której termin wdrożenia systemu HACCP został przesunięty na dzień 1 maja 2004r. od którego wszystkie firmy żywnościowe, bez względu na ich wielkość i profil działalności, muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP.

Przez 18 lat zaufało nam
ponad 1200 małych, dużych i średnich firm


Jeżeli nie wierzysz naszym zapewnieniom co do najwyższej jakości i szybkości wdrożeń, przeczytaj co sądzą o nas firmy, którym pomogliśmy spełnić wymagania systemu HACCP.

Przeczytaj, co sądzą o naszych wdrożeniach i szkoleniach ich uczestnicy:

 • Polecamy wszystkim zainteresowanym udział w szkoleniach organizowanych przez firmę DJB Doradztwo Marcin Chorąży. Firma ta przeprowadziła na nasze zlecenie szkolenie Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego ds. Systemu ISO 9001. Dodatkowo firma DJB Doradztwo przygotowała dla naszej firmy dokumentacje ISO 9001 pod kątem Audytu Nadzoru. Zlecone zadanie zostało wykonane bardzo profesjonalnie. Wszyscy nasi pracownicy w pełni zrozumieli omawiane zagadnienia, do czego niewątpliwie przyczynił się doświadczony trener firmy DJB Doradztwo oraz liczne ćwiczenia praktyczne, które przeprowadził.

  Dr n. med. Anatol MajcherPrezes Zarządu Dyrektor Generalny

 • Współpracę z firmą DJB Doradztwo Marcin Chorąży rozpoczęliśmy w roku 2013. Wykonała dla nas kompleksowe Wdrożenie wymagań oraz przygotowała do Certyfikacji Systemu ISO 9001. Od tej pory corocznie firma DJB Doradztwo przygotowuje nas do Audytów Nadzoru. Do współpracy z naszą firma wybraliśmy firmę DJB Doradztwo, ponieważ jest jedną z najdłużej działających firm na rynku i może pochwalić się ogromnym doświadczeniem w zakresie świadczonych usług. Z wielka przyjemnością pragniemy polecić firmę DJB Doradztwo, z którą zamierzamy nadal kontynuować współpracę.

  Urszula SobczakDyrektor ds. Zarządzania Jakością

 • DJB Doradztwo to rzetelny i wiarygodny partner we wdrażaniu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Każdy etap zleconych przez nas tej firmie prac, charakteryzował się wysokim poziomem merytorycznym, terminowością i profesjonalizmem. Doświadczenie firmy DJB Doradztwo pozwoliło na zaprojektowanie i wdrożenie systemu jakości odpowiadającego naszym potrzebom, celom oraz zgodnego ze specyfiką organizacji.

  Bronisław Skaźnik Prezes Zarządu

 • Firma P.H. Alufinish Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa niniejszym wyraża uznanie i podziękowania firmie DJB Doradztwo Marcin Chorąży za profesjonalne wdrożenie w roku 2004 Systemu ISO 9001 . Od tego czasu jesteśmy w stałej współpracy z firmą DJB Doradztwo, która przygotowuje nas do corocznych Audytów Nadzoru. Wszystkie usługi świadczone przez firmę DJB Doradztwo są starannie dostosowywane do indywidualnych potrzeb naszej firmy. Firma DJB Doradztwo posiada umiejętność szybkiego reagowania na nasze potrzeby oraz elastyczne podejście

  Katarzyna GabaraPełnomocnik ds. Jakości

 • Współpraca z firmą DJB Doradztwo Marcin Chorąży pozwala nam w pełni zarekomendować usługi świadczone przez wyżej wymienioną firmę, która w naszym Przedsiębiorstwie wdrożyła System HACCP. Dzięki udanej współpracy z firmą DJB Doradztwo zdecydowaliśmy się również na wdrożenie systemu IFS/BRC. Pragniemy podkreślić wysoką Jakość Obsługi Klienta, przejawiającą się życzliwością i otwartością na potrzeby i wymagania naszej firmy. Podczas współpracy firma DJB Doradztwo wykazała się rzetelnością, dyspozycyjnością i pełnym profesjonalizmem. Wdrożenie Systemu HACCP, IFS, BRC przebiegło w terminie i zgodnie z ustaleniami.

  Konopacki Bogusław Prezes Zarządu

 • Firma DJB Doradztwo dała się poznać jako sumienna i podchodząca do wymogów klienta z ogromnym zaangażowaniem. Współpraca z przydzielonym nam Konsultantem przebiega w bardzo przyjemnej atmosferze, a przez cały okres wdrażania mogliśmy liczyć na jego fachową pomoc i cenne rady. Kompleksowe podejście pracowników DJB Doradztwo pozwoliło nam na przejście audytu i szybkie uzyskanie Certyfikatu.

  mgr inż. Robert WlaźlakDyrektor ds. Technicznych

 • Zaangażowanie i profesjonalizm Konsultantów firmy DJB Doradztwo Marcin Chorąży pozwoliły nam na sprawne wdrożenie systemu i uzyskanie certyfikatu ISO 9001. Z pomocy firmy DJB Doradztwo korzystaliśmy także przed audytem nadzoru, który przebiegł bezproblemowo i zakończył się powodzeniem.

  Ryszard IciekPełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością w firmie Certools

loga

Wybierając DJB Doradztwo gwarantujesz swojej firmie bezproblemowe uzyskanie certyfikatu HACCP

Z naszą pomocą wdrożysz tę normę w ekspresowym tempie, bez zbędnej papierologii i dopasowaną do potrzeb Twojej firmy. Jesteśmy pewni najwyższej jakości naszych usług, dlatego gwarantujemy Twojej firmie pomyślne przejście audytu i uzyskanie certyfikatu HACCP. Jeśli nie spełnimy tego kryterium w zaplanowanym na projekt czasie – zwrócimy Ci 100% naszego wynagrodzenia.

Wypełnij formularz lub zadzwoń 787 974 136 | 42 208 94 65

Nie znalazłeś interesujących Cię informacji?
Skorzystaj z wyszukiwarki

Twoje dane są u nas bezpieczne.
Dbamy o Twoją prywatność.

0.18531608581543