Szkolenie z zakresu audytowania według normy ISO 19011:2018

szkolenie otwarte

 • Jesteśmy jedną z najdłużej działających firm na rynku Systemów Zarządzania Jakością
 • Posiadamy stałą, wyspecjalizowaną kadrę trenerów
 • Oferujemy szeroki zakres szkoleń i warsztatów
 • Gwarantujemy bezpłatne konsultacje poszkoleniowe

Przeszkoliliśmy pracowników z ponad 1200 małych, dużych i średnich przedsiębiorstw:

Do końca rejestracji pozostało

Najbliższe szkolenie

Twoje dane są u nas bezpieczne. Dbamy o Twoją prywatność.

Masz pytania?
Prosimy o telefon lub e-mail.
787 974 136
42 208 94 65

Korzyści z udziału w szkoleniu otwartym: 
Szkolenie audytowanie według normy ISO 19011:2018

 • Szkolenie skierowane jest do firm, które chcą przeszkolić pracowników lub najwyższe kierownictwo z zakresu wymagań przeprowadzania audytów wewnętrznych wg. normy ISO 19011:2018.
 • Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczne umiejętności do pełnienia funkcji auditorów wewnętrznych zgodnie z międzynarodową metodyką przeprowadzania auditów wewnętrznych.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymują imienny certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje. 
 • Program szkolenia został opracowany na podstawie kilkunastoletniego praktycznego doświadczenia firmy DJB Doradztwo i łączy w sobie umiejętności teoretyczne i praktyczne.
 • Trenerzy DJB Doradztwo to wykwalifikowani specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów zarządzania jakością.
 • Organizujemy szkolenia w kilku miejscach w kraju i w różnych terminach, dzięki naszemu harmonogramowi zawsze możesz wybrać najbardziej odpowiednie dla Ciebie rozwiązanie.
 • W szkoleniu może wziąć udział każdy zainteresowany – umożliwi Ci to wymianę doświadczeń z pozostałymi uczestnikami.
 • Po szkoleniu nasi trenerzy są do Twojej dyspozycji – odpowiedzą na wszystkie pytania i wątpliwości.

W szkoleniu otwartym mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, którzy pragną podnieść swoją wiedzę i kwalifikacje zawodowe. Szkolenia organizujemy w różnych miejscach w kraju.

jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem dedykowanym zapoznaj się z naszą ofertą

Program szkolenia

Szkolenie z zakresu audytowania według normy ISO 19011:2018

CZĘŚĆ I

OMÓWIENIE ZAGADNIEŃ

 1. Wprowadzenie
  • Omówienie podstawowych terminów i definicji
  • Omówienie zasad auditu

 2. Audit – funkcja i rola w firmie

 3. Auditor Wewnętrzny – kompetencje
  • Rola auditora w Firmie
  • Umiejętności interpersonalne auditora
  • Kto może zostać Auditorem?
  • Obowiązki i prawa Auditora

 4. Planowanie auditu
  • Ustanowienie celów programu auditów
  • Określenie i ocena ryzyka i szans odnoszących się do programu auditów
  • Ustanowienie programu auditów

 5. Wdrożenie planu auditów
  • Określenie celów, zakresu oraz kryteriów dla danego auditu
  • Selekcja i wybór metod auditowych
  • Wybór członków zespołu auditowego
  • Przypisanie liderowi zespołu auditowego odpowiedzialności za przeprowadzenie danego auditu

 6. Inicjowanie auditu
  • Nawiązanie kontaktu z auditowanym podmiotem
  • Ustalenie wykonalności auditu

 

PRZERWA 


CZĘŚĆ II

OMÓWIENIE ZAGADNIEŃ

 1. Przygotowanie czynności auditowych
  • Przegląd udokumentowanych informacji
  • Zaplanowanie auditu
  • Przydzielenie zadań członkom zespołu auditowego
  • Przygotowanie udokumentowanych informacji do auditu  (Przygotowanie list kontrolnych)

 2. Przeprowadzenie czynności auditowych
  • Przypisanie ról i odpowiedzialności dla przewodników i obserwatorów
  • Przeprowadzenie spotkania otwierającego
  • Komunikacja podczas auditu
  • Dostęp do informacji auditowych
  • Przegląd udokumentowanych informacji podczas prowadzenia auditu (sposoby pozyskiwania informacji - próbkowanie)
  • Gromadzenie oraz weryfikacja informacji (gromadzenie informacji i zabezpieczenie obiektywnych dowodów)
  • Wygenerowanie ustaleń z auditu (dokumentowanie auditów)
  • Ustalenie wniosków z auditu (formułowanie wniosków po audicie)
  • Przeprowadzenie spotkania zamykającego

 3. Przygotowanie i rozpowszechnienie raportu z auditu
  • Przygotowanie raportu z auditu
  • Rozpowszechnienie raportu z auditu

 4. Zakończenie auditu

 5. Działania poauditowe
  • Ocena działań korygujących

 6. Monitorowanie programu auditów

 7. Przegląd oraz doskonalenie programu auditów

 8. Podsumowanie szkolenia 

Ilość dni: - 1

Najbliższe szkolenia:


Jeśli chciałbyś zapisać się na inny termin szkolenia lub interesuje Cię nasza pełna oferta, zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń na 2021 rok.

Jesteśmy jedną z najdłużej działających firm na rynku Systemów Zarządzania Jakością

Od kilkunastu lat specjalizujemy się we wdrażaniu i doskonaleniu Systemów Zarządzania Jakością. W tym czasie poznaliśmy realia rynku: wiemy jak połączyć wiedzę teoretyczną z zagadnieniami praktycznymi.

Posiadamy stałą, wyspecjalizowaną kadrę trenerów

Naszym atutem jest stały i doświadczony zespół, który w najbardziej zrozumiały i skuteczny sposób przekaże Ci posiadaną wiedzę. Zatrudniamy tylko najlepszych i najbardziej doświadczonych we wdrażaniu Systemów Jakości.

Oferujemy szeroki zakres szkoleń i warsztatów

Prowadzimy szkolenia z zakresu norm ISO, systemów branżowych, obowiązków Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego. Programy naszych szkoleń zostały opracowane na podstawie naszego kilkunastoletniego doświadczenia praktycznego we wdrażaniu i nadzorowaniu systemów zarządzania jakością. Liczne ćwiczenia, przykłady i warsztaty umożliwią Ci lepsze opanowanie materiału teoretycznego oraz zdobycie niezbędnych kwalifikacji, potwierdzonych imiennym certyfikatem.

Gwarantujemy bezpłatne konsultacje poszkoleniowe

Po zakończeniu szkolenia możesz liczyć na naszą pomoc. Wszystkim uczestnikom oferujemy bezpłatne, trzymiesięczne konsultacje, podczas których odpowiemy na twoje pytania i wątpliwości.

Formularz rejestracyjny

Szkolenie z zakresu audytowania według normy ISO 19011:2018

 Pobierz regulamin w PDF
 Pobierz regulamin w PDF
 Pobierz informację o przetwarzaniu danych osobowych w PDF
Jako klient indywidualny możesz zarejestrować tylko siebie

Podsumowanie

Twoje dane są u nas bezpieczne. Dbamy o Twoją prywatność.

Przeczytaj, co sądzą o naszych szkoleniach ich uczestnicy:

 • Dzięki usługom świadczonym przez DJB Doradztwo Marcin Chorąży nie tylko zapoznaliśmy się z nowymi wymaganiami norm, ale także zyskaliśmy uprawnienia na Audytorów Wewnętrznych, które zostały udokumentowane imiennym i bezterminowym certyfikatem. Dzięki przebytemu szkoleniu potrafimy samodzielnie utrzymać oraz koordynować posiadane przez nas systemy zarządzania jakością oraz zarządzania środowiskowego. Wykonanie zamówionej przez nas usługi oceniamy w sposób pozytywny i wyrażamy nadzieję na współpracę w przyszłości.

  Józef KrólPrezes Zarządu

 • Firma DJB Doradztwo Marcin Chorąży dwukrotnie przeprowadziła w naszym przedsiębiorstwie szkolenia z zakresu nowej normy systemu ISO 9001:2015. Szkolenia odbyły się zgodnie z przedstawionym harmonogramem oraz w uzgodnionych wcześniej terminach. Tematyka szkoleń również została dokładnie przystosowana do naszego profilu działalności, co stanowi dodatkowy atut usługi świadczonej przez DJB Doradztwo. Zakres merytoryczny spełnił nasze oczekiwania, a całe szkolenie przebiegło w pozytywnej i pogodnej atmosferze.

  Marian ChrzanowskiWiceprezes Zarządu

 • Firma DJB Doradztwo Marcin Chorąży zlecone przez nas zadania wykonała w sposób rzetelny i sprawny. Wszystkie zadania przeprowadzone zostały według określonego harmonogramu i w wyznaczonym terminie. Wartość merytoryczna spełniała nasze oczekiwania. Zagadnienia omówione zostały zgodnie z ofertą, w sposób bardzo przystępny oraz interesujący. Firma DJB Doradztwo wykazała się ogromnym zaangażowaniem, a jakość świadczonych usług odpowiada wymaganiom postawionym przez MCB Sp. z o.o.

  Beata PietrzakProkurent • Szkolenia przebiegły w miłej i bezstresowej atmosferze, która sprzyjała pogłębianiu wiedzy z zakresu systemów ISO. Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymali bezterminowe, imienne certyfikaty, potwierdzające nowo nabyte kwalifikacje. Z wielką przyjemnością chcemy polecić firmę DJB Doradztwo Marcin Chorąży jako profesjonalnego Wykonawcę usług szkoleniowych z zakresu systemów zarządzania.

  Natalia GrabarskaQA Manager • Wykładowca DJB prowadzący szkolenie wykazał się dużym profesjonalizmem i wiedzą dotyczącą prezentowanych zagadnień, a pracownicy biura umiejętnościami planowania i dostosowania się do oczekiwań Klienta. Jakość usług świadczonych przez DJB Doradztwo odpowiadała wymaganiom postawionym przez GDDKiA.

  Zbigniew Paliński Z-ca Dyrektora Oddziału • Szkolenia możemy ocenić wysoce pozytywnie biorąc pod uwagę wiedzę, doświadczonych i rzetelność konsultantów. W ocenie tej mieści się również uznanie poziom merytorycznego, dydaktycznego oraz organizacyjnego szkoleń. Zarówno przekazana nam wiedza jak i profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe okazują się przydatnymi w praktyce naszego funkcjonowania. Wszystko to sprawia, iż rekomendujemy firmę DJB Doradztwo jako kompetentną, wiarygodną i godną polecenia.

  Zdzisław Stalica Prezes Zarządu • Rekomenduję firmę DJB Doradztwo jako solidną, wiarygodną i w pełni przygotowaną do kompleksowego przeprowadzania szkoleń z zakresu Systemów Zarządzania.

  Martyna Goncerz-DachowskaWiceprezes Zarządu

loga
DJB Doradztwo – jesteśmy jedną z najdłużej działających firm na rynku. Posiadamy stałą, wykwalifikowaną kadrę trenerów, która w praktyczny sposób przekaże Ci posiadaną wiedzę. Nasze szkolenia to nie tylko teoria, ale także warsztaty, dyskusje, studium przypadku i ćwiczenia.

Wypełnij formularz lub zadzwoń 787 974 136 | 42 208 94 65

Nie znalazłeś interesujących Cię informacji?
Skorzystaj z wyszukiwarki

Twoje dane są u nas bezpieczne.
Dbamy o Twoją prywatność.

0.44303798675537