Szkolenie - Metody oceny dostawców

szkolenie dedykowane

 • Jesteśmy jedną z najdłużej działających firm na rynku Systemów Zarządzania Jakością
 • Posiadamy stałą, wyspecjalizowaną kadrę trenerów
 • Oferujemy szeroki zakres szkoleń i warsztatów
 • Gwarantujemy bezpłatne konsultacje poszkoleniowe

Przeszkoliliśmy pracowników z ponad 1200 małych, dużych i średnich przedsiębiorstw:

Wypełnij formularz lub
zadzwoń

787 974 13642 208 94 65

Twoje dane są u nas bezpieczne.
Dbamy o Twoją prywatność.

Korzyści z udziału w szkoleniu dedykowanym: 
Metody oceny dostawców

 • Na szkoleniu tym dowiesz się jak wyeliminować ryzyko wyboru niewłaściwego dostawcy.
 • Nauczymy Cie jak wybrać najlepszych dostawców, tak by zapewnić sprawne funkcjonowanie i sukces firmy!
 • Pogłębisz swoja wiedzę w zakresie psychologicznych aspektów negocjacji, mediacji, sprzedaży.
 • Nauczysz się negocjować w sposób świadomy i lepiej rozpoznawać intencje rozmówcy.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymują imienny certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje.
 • Program szkolenia został opracowany na podstawie kilkunastoletniego praktycznego doświadczenia firmy DJB Doradztwo i łączy w sobie umiejętności teoretyczne i praktyczne.
 • Każdy program szkolenia może zostać opracowany według potrzeb i specyfiki Twojej branży.
 • Trenerzy DJB Doradztwo to wykwalifikowani specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie.
 • Masz wpływ na miejsce, czas i termin szkolenia – możesz wydłużyć lub skrócić szkolenie tak, aby nie zakłóciło obowiązków Twoich pracowników.
 • Po szkoleniu nasi trenerzy są do Twojej dyspozycji – odpowiedzą na wszystkie pytania i wątpliwości.

Szkolenie dedykowane (zamknięte) organizowane jest na potrzeby danej firmy. Umożliwia ono dopasowanie materiałów, programu i metod szkoleniowych do faktycznych potrzeb Klienta i specyfiki jego branży. Szkolenia dedykowane organizowane są w siedzibie Zamawiającego i stanowią najbardziej zindywidualizowaną metodę przekazywania wiedzy.

jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym zapoznaj się z naszą ofertą

Program szkolenia

Szkolenie - Metody oceny dostawców

Moduł I – Ocena strategiczna dostawców.

W pierwszej części omówimy modele oceny dostawców służące przede wszystkim długofalowym planom rozwoju bazy dostawców – mówimy o perspektywie dwóch lat lub dłużej w celu minimalizacji ryzyka dostaw oraz konsolidacji i zarządzania dostawcami z grupy C.

Realizowane zagadnienia:

 1. Kategoryzacja dostawców – podział ze względu na kategorie zakupowe, technologie, surowce, wielkość wydatków.
 2. Kategoryzacja ze względu na ryzyko związane z brakiem alternatyw – dostawcy komercyjni, strategiczni, rozwojowi, wąskie gardła oraz do usunięcia.
 3. Macierz Kraljic jako podstawa do planowania długofalowego rozwoju dostawców.
 4. Model wiatraka oraz model 11Cs jako narzędzia służące do priorytetyzacji pracy oraz budowania relacji z dostawcami.
 5. Definiowanie ryzyka oraz model analizy ryzyka w łańcuchu dostaw. Kategoryzacja dostaw ze względu na bezpieczeństwo i krytyczność dla działania przedsiębiorstwa.
 6. Model zarządzania dostawcami grupy C.
 7. Przygotowanie planu audytów i polityka audytowa dostawców.

 

 

Moduł II – Ocena w ujęciu taktycznym.

W jaki sposób walidować dostawcę i walidować ofertę przed rozpoczęciem współpracy? Jak wybrać właściwego partnera? W tej części szkolenia skupimy się na ocenie podczas wyboru nowego dostawcy. Omówimy zagadnienia ryzyka związanego z możliwościami dostawcy, ryzyka finansowego oraz całkowitego kosztu posiadania we współpracy z dostawcami. Czyli jak ocenić , który dostawca jest solidny na tyle, że opłaca mi się zapłacić więcej.

Realizowane zagadnienia:

 1. Walidacja dostawcy i walidacja oferty – narzędzie walidacji dostawcy podczas procesu sourcingowego.
 2. Ocena możliwości dostawcy – kryteria możliwości produkcyjnych, technologii, kontroli jakości, bezpieczeństwa danych, możliwości logistycznych w tym magazynowania etc. Zgodnie z modelem VDA.
 3. Ocena finansowa dostawcy – wskaźnik z-score oraz ocena stabilności finansowej i wskaźników finansowych dostawcy.
 4. Ocena możliwości dostawcy w zakresie kontrybucji do wyników finansowych naszej firmy. Poziomy możliwej integracji w procesach kreacji nowego produktu, w procesach logistycznych w tym wykorzystanie EDI, VMI, CS
 5. Ocena możliwości dostawcy w zakresie realizacji planów oszczędnościowych, prowadzenia „cost road map” i planów rozwoju produktów.
 6. Przygotowanie do wizyty oceniającej oraz do audytu dostawcy – w jaki sposób przygotować narzędzia, komunikację i przeprowadzić audyt zgodnie z metodologią VDA.
 7. Model oceny wsparcia posprzedażowego i komunikacji z dostawcą.
 8. Ocena transparentności procesów produkcyjnych, logistycznych, komercyjnych po stronie dostawcy oraz możliwości udziału dostawcy w rozwoju produktów naszej firmy.
 9. Wykorzystanie modelu TCO w procesie negocjacji i wyboru dostawcy. Ocena całkowitego kosztu posiadania.

 

 

Moduł III – Ocena operacyjna dostawców

W jaki sposób dobrać mierniki bieżącej współpracy z dostawcami? Stworzymy narzędzia służące ocenie na podstawie, których będziemy planować rozwój dostawców. Kto poza działem zakupów powinien oceniać dostawców? Jednym z punktów poniższego modułu będzie stworzenie strukturalnego modelu oceny uwzględniającego multi-dyscyplinarny zespół oceniający. Na końcu ustalimy plan rozwoju dostawców oparty  wskaźniki bieżącego „performance’u” oraz ryzyka strategicznego dla firmy.

Realizowane zagadnienia:

 1. Mierniki oceny bieżącej współpracy („performance’u”) dostawców.
 2. OTIF i OLIP - przykład zastosowania , obliczania i automatyzacja wskaźnika
 3. Mierniki oceny wsparcia technicznego, serwisu posprzedażowego, komunikacji, innowacyjności dostawców.
 4. Kto jeszcze poza działem zakupów prowadzi ocenę dostawców? W jaki sposób dobrać zespół oceniający bieżącą współpracę z dostawcą?
 5. Mierniki oceny poziomu kosztów dostawcy i zarządzania kosztami złej jakości CONQ.
 6. Ocena i monitorowanie dostawców komponentów krytycznych oraz dostawców na których nie mamy alternatywy.
 7. W jaki sposób wykorzystać narzędzia oceny dostawców do stworzenia planu rozwoju dostawców.
 8. Model komunikacji informacji zwrotnej z oceny dostawcy.
 9. Polityka w zakresie sankcji komercyjnych i rozwoju dostawców o niskim poziomie wskaźników bieżącej współpracy.

Jesteśmy jedną z najdłużej działających firm na rynku Systemów Zarządzania Jakością

Od kilkunastu lat specjalizujemy się we wdrażaniu i doskonaleniu Systemów Zarządzania Jakością. W tym czasie poznaliśmy realia rynku: wiemy jak połączyć wiedzę teoretyczną z zagadnieniami praktycznymi.

Posiadamy stałą, wyspecjalizowaną kadrę trenerów

Naszym atutem jest stały i doświadczony zespół, który w najbardziej zrozumiały i skuteczny sposób przekaże Ci posiadaną wiedzę. Zatrudniamy tylko najlepszych i najbardziej doświadczonych we wdrażaniu Systemów Jakości.

Oferujemy szeroki zakres szkoleń i warsztatów

Prowadzimy szkolenia z zakresu norm ISO, systemów branżowych, obowiązków Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego. Programy naszych szkoleń zostały opracowane na podstawie naszego kilkunastoletniego doświadczenia praktycznego we wdrażaniu i nadzorowaniu systemów zarządzania jakością. Liczne ćwiczenia, przykłady i warsztaty umożliwią Ci lepsze opanowanie materiału teoretycznego oraz zdobycie niezbędnych kwalifikacji, potwierdzonych imiennym certyfikatem.

Gwarantujemy bezpłatne konsultacje poszkoleniowe

Po zakończeniu szkolenia możesz liczyć na naszą pomoc. Wszystkim uczestnikom oferujemy bezpłatne, trzymiesięczne konsultacje, podczas których odpowiemy na twoje pytania i wątpliwości.

Przeczytaj, co sądzą o naszych szkoleniach ich uczestnicy:

 • Dzięki usługom świadczonym przez DJB Doradztwo Marcin Chorąży nie tylko zapoznaliśmy się z nowymi wymaganiami norm, ale także zyskaliśmy uprawnienia na Audytorów Wewnętrznych, które zostały udokumentowane imiennym i bezterminowym certyfikatem. Dzięki przebytemu szkoleniu potrafimy samodzielnie utrzymać oraz koordynować posiadane przez nas systemy zarządzania jakością oraz zarządzania środowiskowego. Wykonanie zamówionej przez nas usługi oceniamy w sposób pozytywny i wyrażamy nadzieję na współpracę w przyszłości.

  Józef KrólPrezes Zarządu

 • Firma DJB Doradztwo Marcin Chorąży dwukrotnie przeprowadziła w naszym przedsiębiorstwie szkolenia z zakresu nowej normy systemu ISO 9001:2015. Szkolenia odbyły się zgodnie z przedstawionym harmonogramem oraz w uzgodnionych wcześniej terminach. Tematyka szkoleń również została dokładnie przystosowana do naszego profilu działalności, co stanowi dodatkowy atut usługi świadczonej przez DJB Doradztwo. Zakres merytoryczny spełnił nasze oczekiwania, a całe szkolenie przebiegło w pozytywnej i pogodnej atmosferze.

  Marian ChrzanowskiWiceprezes Zarządu

 • Firma DJB Doradztwo Marcin Chorąży zlecone przez nas zadania wykonała w sposób rzetelny i sprawny. Wszystkie zadania przeprowadzone zostały według określonego harmonogramu i w wyznaczonym terminie. Wartość merytoryczna spełniała nasze oczekiwania. Zagadnienia omówione zostały zgodnie z ofertą, w sposób bardzo przystępny oraz interesujący. Firma DJB Doradztwo wykazała się ogromnym zaangażowaniem, a jakość świadczonych usług odpowiada wymaganiom postawionym przez MCB Sp. z o.o.

  Beata PietrzakProkurent • Szkolenia przebiegły w miłej i bezstresowej atmosferze, która sprzyjała pogłębianiu wiedzy z zakresu systemów ISO. Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymali bezterminowe, imienne certyfikaty, potwierdzające nowo nabyte kwalifikacje. Z wielką przyjemnością chcemy polecić firmę DJB Doradztwo Marcin Chorąży jako profesjonalnego Wykonawcę usług szkoleniowych z zakresu systemów zarządzania.

  Natalia GrabarskaQA Manager • Wykładowca DJB prowadzący szkolenie wykazał się dużym profesjonalizmem i wiedzą dotyczącą prezentowanych zagadnień, a pracownicy biura umiejętnościami planowania i dostosowania się do oczekiwań Klienta. Jakość usług świadczonych przez DJB Doradztwo odpowiadała wymaganiom postawionym przez GDDKiA.

  Zbigniew Paliński Z-ca Dyrektora Oddziału • Szkolenia możemy ocenić wysoce pozytywnie biorąc pod uwagę wiedzę, doświadczonych i rzetelność konsultantów. W ocenie tej mieści się również uznanie poziom merytorycznego, dydaktycznego oraz organizacyjnego szkoleń. Zarówno przekazana nam wiedza jak i profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe okazują się przydatnymi w praktyce naszego funkcjonowania. Wszystko to sprawia, iż rekomendujemy firmę DJB Doradztwo jako kompetentną, wiarygodną i godną polecenia.

  Zdzisław Stalica Prezes Zarządu • Rekomenduję firmę DJB Doradztwo jako solidną, wiarygodną i w pełni przygotowaną do kompleksowego przeprowadzania szkoleń z zakresu Systemów Zarządzania.

  Martyna Goncerz-DachowskaWiceprezes Zarządu

loga
DJB Doradztwo – jesteśmy jedną z najdłużej działających firm na rynku. Posiadamy stałą, wykwalifikowaną kadrę trenerów, która w praktyczny sposób przekaże Ci posiadaną wiedzę. Nasze szkolenia to nie tylko teoria, ale także warsztaty, dyskusje, studium przypadku i ćwiczenia.

Wypełnij formularz lub zadzwoń 787 974 136 | 42 208 94 65

Nie znalazłeś interesujących Cię informacji?
Skorzystaj z wyszukiwarki

Twoje dane są u nas bezpieczne.
Dbamy o Twoją prywatność.

0.11540794372559