ISO 9001:2015 w ochronie zdrowia - Wymagania ogólne, audytora i pełnomocnika

szkolenie dedykowane

 • Jesteśmy jedną z najdłużej działających firm na rynku Systemów Zarządzania Jakością
 • Posiadamy stałą, wyspecjalizowaną kadrę trenerów
 • Oferujemy szeroki zakres szkoleń i warsztatów
 • Gwarantujemy bezpłatne konsultacje poszkoleniowe

Przeszkoliliśmy pracowników z ponad 1200 małych, dużych i średnich przedsiębiorstw:

Wypełnij formularz lub
zadzwoń

787 974 13642 208 94 65

Twoje dane są u nas bezpieczne.
Dbamy o Twoją prywatność.

Korzyści z udziału w szkoleniu dedykowanym: 
Wymagania Systemu ISO 9001:2015 w ochronie zdrowia 

 • Szkolenie to pozwoli Ci prawidłowo interpretować wymagania normy ISO 9001:2015, umieć je zastosować w organizacji oraz planować i organizować system zarządzania jakością w swojej placówce medycznej.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymują imienny certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje.
 • Program szkolenia został opracowany na podstawie kilkunastoletniego praktycznego doświadczenia firmy DJB Doradztwo i łączy w sobie umiejętności teoretyczne i praktyczne w branży ochrony zdrowia.
 • Każdy program szkolenia może zostać opracowany według potrzeb i specyfiki Twojej branży, a szkolenie może być prowadzone w oparciu o funkcjonujący już w firmie system jakości.
 • Trenerzy DJB Doradztwo to wykwalifikowani specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu normy ISO 9001:2015.
 • Masz wpływ na miejsce, czas i termin szkolenia – możesz wydłużyć lub skrócić szkolenie tak, aby nie zakłóciło obowiązków Twoich pracowników.
 • Umożliwimy Twoim pracownikom zdobycie wiedzy i kwalifikacji, umożliwiających prawidłowe prowadzenie dokumentacji ISO 9001:2015.
 • Po szkoleniu nasi trenerzy są do Twojej dyspozycji – odpowiedzą na wszystkie pytania i wątpliwości.

Szkolenie dedykowane (zamknięte) organizowane jest na potrzeby danej firmy. Umożliwia ono dopasowanie materiałów, programu i metod szkoleniowych do faktycznych potrzeb Klienta i specyfiki jego branży. Szkolenia dedykowane organizowane są w siedzibie Zamawiającego i stanowią najbardziej zindywidualizowaną metodę przekazywania wiedzy.

jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym zapoznaj się z naszą ofertą

Program szkolenia

ISO 9001:2015 w ochronie zdrowia - Wymagania ogólne, audytora i pełnomocnika

CZĘŚĆ I - OMÓWIENIE NORMY

OMÓWIENIE ZAGADNIEŃ

 1. Wprowadzenie
  • Główne założenia normy ISO 9001
  • Omówienie cyklu PDCA oraz jego zastosowanie w Systemie Zarządzania Jakością w Służbie Zdrowia

   Ćwiczenie 1: Zaangażowanie uczestników szkolenia placówki medycznej w zaproponowanie cyklu PDCA dla auditora wewnętrznego w placówce medycznej

 2. Kluczowe terminy – zwrócenie uwagi na kluczowe terminy

  Ćwiczenie 2: Zaangażowanie uczestników szkolenia placówki medycznej w definiowanie kluczowych terminów dotyczących jakości


CZĘŚĆ II - AUDITY WEWNĘTRZNE

OMÓWIENIE ZAGADNIEŃ

 1. Wprowadzenie
  • Wprowadzenie do tematyki audytów wewnętrznych wraz z niezbędną terminologią
  • Rola audytora wewnętrznego w placówce medycznej
  • Umiejętności interpersonalne audytora wewnętrznego

 2. Wyznaczenie etapów audytu wewnętrznego
  • Omówienie etapów audytu wewnętrznego
  • Zdefiniowanie działań w obrębie każdego etapu
  • Omówienie zasad przeprowadzania audytu wewnętrznego

 3. Omówienie zasad przeprowadzania audytu wewnętrznego
  • Przygotowanie i przeprowadzenie audytu wewnętrznego w placówce medycznej
  • Opracowanie dokumentacji niezbędnej do skutecznego prowadzenia audytu wewnętrznego w placówce medycznej
  • Wybór metody przeprowadzania audytu wewnętrznego w placówce medycznej
  • Sposoby pozyskiwania informacji
  • Formułowanie wniosków po audycie wewnętrznym
  • Tworzenie raportu z audytu wewnętrznego w placówce medycznej

   Ćwiczenie 4: Zaangażowanie uczestników szkolenia placówki medycznej w aktywny udział w omawianiu zagadnień

   Ćwiczenie 5: Określenie przez uczestników szkolenia placówki medycznej korzyści płynących z przeprowadzania audytów wewnętrznych w Służbie Zdrowia

PRZERWA  CZĘŚĆ III - WARSZTATY

OMÓWIENIE ZAGADNIEŃ


Angażowanie uczestników szkolenia placówki medycznej w zagadnienia kluczowe dla audytorów wewnętrznych. Warsztaty podzielone są na dwie części.


I. Praca samodzielna pod okiem szkolącego

 1. Analiza niezgodności występujących w placówce medycznej oraz projektowanie działań korygujących
  1. Prawidłowy opis niezgodności
  2. Etapy działań korygujących
  3. Ocena skuteczności działań

   Ćwiczenie 6: Uczestnicy szkolenia placówki medycznej zostaną zaangażowani w analizę potencjalnych niezgodności występujących placówce medycznej, w której pracują. Zapoznają się z definiowaniem i przeprowadzaniem działań korygujących.

 2. Nadzór nas udokumentowaną informacją

  Omówienie podstawowych zasad tworzenia, aktualizacji oraz nadzoru nad udokumentowaną informacją

  • Omówienie podstawowych różnic między dokumentem nadzorowanych a zapisem
  • Omówienie podstawowych celów właściwego prowadzenia dokumentacji systemowej w placówce medycznej

   Ćwiczenie 7: Uczestnicy szkolenia placówki medycznej zostaną zaangażowani w określenie poprawności zdań dotyczących tworzenia, aktualizacji i nadzoru nad udokumentowaną informacją, samodzielny podział udokumentowanych informacji na dokumenty nadzorowane oraz zapisy, a także określenie celów właściwego prowadzenia dokumentacji systemowej w placówce medycznej

 3. Projektowanie listy pytań audytora przez uczestników szkolenia placówki medycznej
  • Omówienie budowy oraz funkcjonalności list kontrolnych

   Ćwiczenie 8: Uczestnicy szkolenia placówki medycznej zaproponują jakie korzyści płyną z używania list kontrolnych

   Ćwiczenie 9: Zwrócenie uwagi na sposób zadawania pytań przez audytora. Możliwość ćwiczenia budowania list kontrolnych dla audytora przy spełnieniu wymagań

II. Praca w grupach pod okiem szkolącego

 1. Symulacje sytuacji auditowych

  Ćwiczenie 10: Symulacje pozwolą na zapoznanie uczestników szkolenia placówki medycznej z zachowaniem w sytuacjach potencjalnie możliwych w trakcie audytu

CZĘŚĆ IV - PEŁNOMOCNIK 

OMÓWIENIE ZAGADNIEŃ

 1. Wprowadzenie
  • Omówienie podstawowych terminów i definicji zasad i definicji z zakresu norm ISO punktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Omówienie wymagań Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC
  • Obowiązki i uprawnienia Pełnomocnika w placówce medycznej

 2. Budowa systemu zarzadzania w oparciu o wymagania normy ISO 9001:2015

 3. Dokumentowanie wdrożonego systemu w placówce medycznej
  • Rodzaje dokumentacji
  • Wymagania normy ISO 9001:2015 w zakresie dokumentowania
  • Planowanie i tworzenie dokumentacji systemu
  • Zapoznanie z prawidłowym wyglądem dokumentacji
  • Nadzór nad dokumentacją i zapisami

 4. Odpowiedzialność i zaangażowanie kierownictwa placówki medycznej

 5. Omówienie obowiązków i uprawnień Pełnomocnika ds. ISO 9001 w palcówce medycznej

 6. Przegląd zarządzania

 7. Zarządzanie zasobami

 8. Pomiary, analiza i doskonalenie wdrożonego systemu monitorowanie i pomiary: doskonalenie: działania korygujące i zapobiegawcze
 9. Podsumowanie szkolenia

  • Ćwiczenia praktyczne
  • Pytania uczestników szkolenia placówki medycznej
  • Dyskusja

Jesteśmy jedną z najdłużej działających firm na rynku Systemów Zarządzania Jakością

Od kilkunastu lat specjalizujemy się we wdrażaniu i doskonaleniu Systemów Zarządzania Jakością. W tym czasie poznaliśmy realia rynku: wiemy jak połączyć wiedzę teoretyczną z zagadnieniami praktycznymi.

Posiadamy stałą, wyspecjalizowaną kadrę trenerów

Naszym atutem jest stały i doświadczony zespół, który w najbardziej zrozumiały i skuteczny sposób przekaże Ci posiadaną wiedzę. Zatrudniamy tylko najlepszych i najbardziej doświadczonych we wdrażaniu Systemów Jakości.

Oferujemy szeroki zakres szkoleń i warsztatów

Prowadzimy szkolenia z zakresu norm ISO, systemów branżowych, obowiązków Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego. Programy naszych szkoleń zostały opracowane na podstawie naszego kilkunastoletniego doświadczenia praktycznego we wdrażaniu i nadzorowaniu systemów zarządzania jakością. Liczne ćwiczenia, przykłady i warsztaty umożliwią Ci lepsze opanowanie materiału teoretycznego oraz zdobycie niezbędnych kwalifikacji, potwierdzonych imiennym certyfikatem.

Gwarantujemy bezpłatne konsultacje poszkoleniowe

Po zakończeniu szkolenia możesz liczyć na naszą pomoc. Wszystkim uczestnikom oferujemy bezpłatne, trzymiesięczne konsultacje, podczas których odpowiemy na twoje pytania i wątpliwości.

Przeczytaj, co sądzą o naszych szkoleniach ich uczestnicy:

 • Dzięki usługom świadczonym przez DJB Doradztwo Marcin Chorąży nie tylko zapoznaliśmy się z nowymi wymaganiami norm, ale także zyskaliśmy uprawnienia na Audytorów Wewnętrznych, które zostały udokumentowane imiennym i bezterminowym certyfikatem. Dzięki przebytemu szkoleniu potrafimy samodzielnie utrzymać oraz koordynować posiadane przez nas systemy zarządzania jakością oraz zarządzania środowiskowego. Wykonanie zamówionej przez nas usługi oceniamy w sposób pozytywny i wyrażamy nadzieję na współpracę w przyszłości.

  Józef KrólPrezes Zarządu

 • Firma DJB Doradztwo Marcin Chorąży dwukrotnie przeprowadziła w naszym przedsiębiorstwie szkolenia z zakresu nowej normy systemu ISO 9001:2015. Szkolenia odbyły się zgodnie z przedstawionym harmonogramem oraz w uzgodnionych wcześniej terminach. Tematyka szkoleń również została dokładnie przystosowana do naszego profilu działalności, co stanowi dodatkowy atut usługi świadczonej przez DJB Doradztwo. Zakres merytoryczny spełnił nasze oczekiwania, a całe szkolenie przebiegło w pozytywnej i pogodnej atmosferze.

  Marian ChrzanowskiWiceprezes Zarządu

 • Firma DJB Doradztwo Marcin Chorąży zlecone przez nas zadania wykonała w sposób rzetelny i sprawny. Wszystkie zadania przeprowadzone zostały według określonego harmonogramu i w wyznaczonym terminie. Wartość merytoryczna spełniała nasze oczekiwania. Zagadnienia omówione zostały zgodnie z ofertą, w sposób bardzo przystępny oraz interesujący. Firma DJB Doradztwo wykazała się ogromnym zaangażowaniem, a jakość świadczonych usług odpowiada wymaganiom postawionym przez MCB Sp. z o.o.

  Beata Pietrzak Prokurent • Szkolenia przebiegły w miłej i bezstresowej atmosferze, która sprzyjała pogłębianiu wiedzy z zakresu systemów ISO. Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymali bezterminowe, imienne certyfikaty, potwierdzające nowo nabyte kwalifikacje. Z wielką przyjemnością chcemy polecić firmę DJB Doradztwo Marcin Chorąży jako profesjonalnego Wykonawcę usług szkoleniowych z zakresu systemów zarządzania.

  Natalia GrabarskaQA Manager • Wykładowca DJB prowadzący szkolenie wykazał się dużym profesjonalizmem i wiedzą dotyczącą prezentowanych zagadnień, a pracownicy biura umiejętnościami planowania i dostosowania się do oczekiwań Klienta. Jakość usług świadczonych przez DJB Doradztwo odpowiadała wymaganiom postawionym przez GDDKiA.

  Zbigniew Paliński Z-ca Dyrektora Oddziału • Szkolenia możemy ocenić wysoce pozytywnie biorąc pod uwagę wiedzę, doświadczonych i rzetelność konsultantów. W ocenie tej mieści się również uznanie poziom merytorycznego, dydaktycznego oraz organizacyjnego szkoleń. Zarówno przekazana nam wiedza jak i profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe okazują się przydatnymi w praktyce naszego funkcjonowania. Wszystko to sprawia, iż rekomendujemy firmę DJB Doradztwo jako kompetentną, wiarygodną i godną polecenia.

  Zdzisław Stalica Prezes Zarządu • Rekomenduję firmę DJB Doradztwo jako solidną, wiarygodną i w pełni przygotowaną do kompleksowego przeprowadzania szkoleń z zakresu Systemów Zarządzania.

  Martyna Goncerz-DachowskaWiceprezes Zarządu

loga
DJB Doradztwo – jesteśmy jedną z najdłużej działających firm na rynku. Posiadamy stałą, wykwalifikowaną kadrę trenerów, która w praktyczny sposób przekaże Ci posiadaną wiedzę. Nasze szkolenia to nie tylko teoria, ale także warsztaty, dyskusje, studium przypadku i ćwiczenia.

Wypełnij formularz lub zadzwoń 787 974 136 | 42 208 94 65

Nie znalazłeś interesujących Cię informacji?
Skorzystaj z wyszukiwarki

Twoje dane są u nas bezpieczne.
Dbamy o Twoją prywatność.

0.11222100257874