Szkolenie Pełnomocnik Systemu ISO 22716:2009 - Dobre Praktyki Produkcji kosmetyków

szkolenie dedykowane

 • Jesteśmy jedną z najdłużej działających firm na rynku Systemów Zarządzania Jakością
 • Posiadamy stałą, wyspecjalizowaną kadrę trenerów
 • Oferujemy szeroki zakres szkoleń i warsztatów
 • Gwarantujemy bezpłatne konsultacje poszkoleniowe

Przeszkoliliśmy pracowników z ponad 1200 małych, dużych i średnich przedsiębiorstw:

Wypełnij formularz lub
zadzwoń

787 974 13642 208 94 65

Twoje dane są u nas bezpieczne.
Dbamy o Twoją prywatność.

Korzyści z udziału w szkoleniu dedykowanym: 
Pełnomocnik ds. Systemu ISO 22716:2009 
- Dobre Praktyki Produkcji kosmetyków

 • Szkolenie to pozwoli Ci prawidłowo interpretować wymagania systemu ISO 22716:2009, umieć je zastosować w organizacji oraz planować i organizować system zarządzania w organizacji.
 • Dzięki szkoleniu możesz lepiej zrozumieć rolę Pełnomocnika ds. systemu ISO 22716:2009 i przygotować się do sprawowania tej funkcji.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymują imienny certyfikat potwierdzający możliwość objęcia stanowiska Pełnomocnika ds. systemu ISO 22716:2009.
 • Program szkolenia został opracowany na podstawie kilkunastoletniego praktycznego doświadczenia firmy DJB Doradztwo i łączy w sobie umiejętności teoretyczne i praktyczne, niezbędne do sprawowania obowiązków Pełnomocnika ds. systemu 
  ISO 22716:2009.
 • Każdy program szkolenia może zostać opracowany według potrzeb i specyfiki Twojej branży, a szkolenie może być prowadzone w oparciu o funkcjonujący już w firmie system zarządzania.
 • Trenerzy DJB Doradztwo to wykwalifikowani specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemu ISO 22716:2009 oraz sprawowaniu funkcji Pełnomocnika ds. systemu ISO 22716:2009.
 • Masz wpływ na miejsce, czas i termin szkolenia – możesz wydłużyć lub skrócić szkolenie tak, aby nie zakłóciło obowiązków Twoich pracowników.
 • Umożliwimy Twoim pracownikom zdobycie wiedzy i kwalifikacji, umożliwiających prawidłowe prowadzenie dokumentacji systemu ISO 22716:2009.
 • Po szkoleniu nasi trenerzy są do Twojej dyspozycji – odpowiedzą na wszystkie pytania i wątpliwości.

Program szkolenia

Pełnomocnik ds. Systemu ISO 22716:2009 - Dobre Praktyki Produkcji kosmetyków

CZĘŚĆ I

OMÓWIENIE ZAGADNIEŃ

 1. Wprowadzenie
  • Zakres i cel szkolenia
  • Cechy osobowości Pełnomocnika Systemu ISO 22716
  • Dobra praktyka produkcji – wymagania prawne
  • GMP – dobra praktyka produkcji w podziale na 5P

   Uporządkowanie zagadnień związanych z Dobrą Praktyką Produkcji poprzez podział na pięć grup zasad w następujący sposób:
   • personel
   • pomieszczenia
   • procedury
   • produkcja
   • produkt

    Ćwiczenie 1: Określenie przez uczestników szkolenia składowych każdej grupy w podziale na 5P

 2. Zasady GMP

  Zasady GMP należy uwzględniać przed wprowadzaniem istotnych zmian w procesach od zaopatrzenia w surowce i materiały opakowaniowe aż do dystrybucji wyrobu gotowego.

 3. Omówienie wymagań normy ISO 22716:2009
  • Personel: kwalifikacje, szkolenia, higiena personelu
  • Pomieszczenia i nadzór nad pomieszczeniami. Strefy czystości. Komunikacja. Wymagania odnośnie pomieszczeń ze względu na przeznaczenie. Higiena pomieszczeń
  • Plany higieny pomieszczeń
  • Urządzenia: wymagania, nadzór techniczny, higiena urządzeń
  • Plany przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń. Plany higieny urządzeń
  • Surowce i materiały – wymagania
  • Specyfikacje surowców i materiałów
  • Operacje produkcyjne – dokumentacja specyfikująca i rejestrująca. Magazynowanie i dystrybucja. Kontrola Jakości
  • Postępowanie z produktem, który jest poza specyfikacją
  • Odpady
  • Podwykonawstwo
  • Reklamacje

   Ćwiczenie 2: Zaangażowanie uczestników szkolenia w aktywny w omawianiu zagadnień.


   PRZERWA 


 4. Zakres obowiązków Pełnomocnika Systemu ISO 22716 w Organizacji

  Ćwiczenie 3: Zaangażowanie uczestników szkolenia w określenie roli Pełnomocnika Systemu ISO 22716 w firmie.

 5. Zasady dobrej praktyki dokumentacyjnej

  Ćwiczenie 4: Zaangażowanie uczestników szkolenia w określenie poprawności zdań dotyczących tworzenia, aktualizacji i nadzoru nad dokumentacją, samodzielny podział udokumentowanych informacji na dokumenty nadzorowane oraz zapisy, a także określenie celów właściwego prowadzenia dokumentacji systemowej.

 6. Analiza niezgodności występujących w firmie uczestnika szkolenia i projektowanie działań korygujących
  • Określenie niezgodności
  • Prawidłowy opis niezgodności
  • Etapy działań korygujących
  • Ocena skuteczności działań

   Ćwiczenie 5: Zaangażowanie uczestników szkolenia w analizę potencjalnych niezgodności występujących w branży kosmetycznej. Uczestnicy zapoznają się z definiowaniem i przeprowadzaniem działań korygujących.

 7. Składanie sprawozdań do Najwyższego kierownictwa
  • Określenie danych wejściowych do przeglądu zarządzania
  • Formułowanie wniosków z przeglądu zarządzania
  • Tworzenie raportu z przeglądu zarządzania
  • Wprowadzanie zmian w Systemie ISO 22716

   Ćwiczenie 6: Uczestnicy szkolenia zostaną zaangażowani w samodzielne sporządzenie raportu z przeglądu zarządzania. Prowadzący szkolenie zwróci uwagę na prawidłowe określenie danych wejściowych oraz danych wyjściowych podczas przeglądu zarządzania.

 

Jesteśmy jedną z najdłużej działających firm na rynku Systemów Zarządzania Jakością

Od kilkunastu lat specjalizujemy się we wdrażaniu i doskonaleniu Systemów Zarządzania Jakością. W tym czasie poznaliśmy realia rynku: wiemy jak połączyć wiedzę teoretyczną z zagadnieniami praktycznymi.

Posiadamy stałą, wyspecjalizowaną kadrę trenerów

Naszym atutem jest stały i doświadczony zespół, który w najbardziej zrozumiały i skuteczny sposób przekaże Ci posiadaną wiedzę. Zatrudniamy tylko najlepszych i najbardziej doświadczonych we wdrażaniu Systemów Jakości.

Oferujemy szeroki zakres szkoleń i warsztatów

Prowadzimy szkolenia z zakresu norm ISO, systemów branżowych, obowiązków Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego. Programy naszych szkoleń zostały opracowane na podstawie naszego kilkunastoletniego doświadczenia praktycznego we wdrażaniu i nadzorowaniu systemów zarządzania jakością. Liczne ćwiczenia, przykłady i warsztaty umożliwią Ci lepsze opanowanie materiału teoretycznego oraz zdobycie niezbędnych kwalifikacji, potwierdzonych imiennym certyfikatem.

Gwarantujemy bezpłatne konsultacje poszkoleniowe

Po zakończeniu szkolenia możesz liczyć na naszą pomoc. Wszystkim uczestnikom oferujemy bezpłatne, trzymiesięczne konsultacje, podczas których odpowiemy na twoje pytania i wątpliwości.

Przeczytaj, co sądzą o naszych szkoleniach ich uczestnicy:

 • Dzięki usługom świadczonym przez DJB Doradztwo Marcin Chorąży nie tylko zapoznaliśmy się z nowymi wymaganiami norm, ale także zyskaliśmy uprawnienia na Audytorów Wewnętrznych, które zostały udokumentowane imiennym i bezterminowym certyfikatem. Dzięki przebytemu szkoleniu potrafimy samodzielnie utrzymać oraz koordynować posiadane przez nas systemy zarządzania jakością oraz zarządzania środowiskowego. Wykonanie zamówionej przez nas usługi oceniamy w sposób pozytywny i wyrażamy nadzieję na współpracę w przyszłości.

  Józef KrólPrezes Zarządu

 • Firma DJB Doradztwo Marcin Chorąży dwukrotnie przeprowadziła w naszym przedsiębiorstwie szkolenia z zakresu nowej normy systemu ISO 9001:2015. Szkolenia odbyły się zgodnie z przedstawionym harmonogramem oraz w uzgodnionych wcześniej terminach. Tematyka szkoleń również została dokładnie przystosowana do naszego profilu działalności, co stanowi dodatkowy atut usługi świadczonej przez DJB Doradztwo. Zakres merytoryczny spełnił nasze oczekiwania, a całe szkolenie przebiegło w pozytywnej i pogodnej atmosferze.

  Marian ChrzanowskiWiceprezes Zarządu

 • Firma DJB Doradztwo Marcin Chorąży zlecone przez nas zadania wykonała w sposób rzetelny i sprawny. Wszystkie zadania przeprowadzone zostały według określonego harmonogramu i w wyznaczonym terminie. Wartość merytoryczna spełniała nasze oczekiwania. Zagadnienia omówione zostały zgodnie z ofertą, w sposób bardzo przystępny oraz interesujący. Firma DJB Doradztwo wykazała się ogromnym zaangażowaniem, a jakość świadczonych usług odpowiada wymaganiom postawionym przez MCB Sp. z o.o.

  Beata Pietrzak Prokurent • Szkolenia przebiegły w miłej i bezstresowej atmosferze, która sprzyjała pogłębianiu wiedzy z zakresu systemów ISO. Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymali bezterminowe, imienne certyfikaty, potwierdzające nowo nabyte kwalifikacje. Z wielką przyjemnością chcemy polecić firmę DJB Doradztwo Marcin Chorąży jako profesjonalnego Wykonawcę usług szkoleniowych z zakresu systemów zarządzania.

  Natalia GrabarskaQA Manager • Wykładowca DJB prowadzący szkolenie wykazał się dużym profesjonalizmem i wiedzą dotyczącą prezentowanych zagadnień, a pracownicy biura umiejętnościami planowania i dostosowania się do oczekiwań Klienta. Jakość usług świadczonych przez DJB Doradztwo odpowiadała wymaganiom postawionym przez GDDKiA.

  Zbigniew Paliński Z-ca Dyrektora Oddziału • Szkolenia możemy ocenić wysoce pozytywnie biorąc pod uwagę wiedzę, doświadczonych i rzetelność konsultantów. W ocenie tej mieści się również uznanie poziom merytorycznego, dydaktycznego oraz organizacyjnego szkoleń. Zarówno przekazana nam wiedza jak i profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe okazują się przydatnymi w praktyce naszego funkcjonowania. Wszystko to sprawia, iż rekomendujemy firmę DJB Doradztwo jako kompetentną, wiarygodną i godną polecenia.

  Zdzisław Stalica Prezes Zarządu • Rekomenduję firmę DJB Doradztwo jako solidną, wiarygodną i w pełni przygotowaną do kompleksowego przeprowadzania szkoleń z zakresu Systemów Zarządzania.

  Martyna Goncerz-Dachowska Wiceprezes Zarządu

loga
DJB Doradztwo – jesteśmy jedną z najdłużej działających firm na rynku. Posiadamy stałą, wykwalifikowaną kadrę trenerów, która w praktyczny sposób przekaże Ci posiadaną wiedzę. Nasze szkolenia to nie tylko teoria, ale także warsztaty, dyskusje, studium przypadku i ćwiczenia.

Wypełnij formularz lub zadzwoń 787 974 136 | 42 208 94 65

Nie znalazłeś interesujących Cię informacji?
Skorzystaj z wyszukiwarki

Twoje dane są u nas bezpieczne.
Dbamy o Twoją prywatność.

0.106684923172