Szkolenie wymagania Systemu ISO 22716 - Dobre Praktyki Produkcji kosmetyków

szkolenie otwarte

 • Jesteśmy jedną z najdłużej działających firm na rynku Systemów Zarządzania Jakością
 • Posiadamy stałą, wyspecjalizowaną kadrę trenerów
 • Oferujemy szeroki zakres szkoleń i warsztatów
 • Gwarantujemy bezpłatne konsultacje doszkoleniowe

Przeszkoliliśmy pracowników z ponad 1200 małych, dużych i średnich przedsiębiorstw:

Do końca rejestracji pozostało

Najbliższe szkolenie

Twoje dane są u nas bezpieczne. Dbamy o Twoją prywatność.

Masz pytania?
Prosimy o telefon lub e-mail.
787 974 136
42 208 94 65

Korzyści z udziału w szkoleniu otwartym: 
Wymagania Systemu ISO 22716
Dobre Praktyki Produkcji kosmetyków

  • Szkolenie to pozwoli Ci prawidłowo interpretować wymagania normy ISO 22716, umieć je zastosować w organizacji oraz planować i organizować system zarządzania w organizacji.
  • Uczestnicy szkolenia otrzymują imienny certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje. 
  • Program szkolenia został opracowany na podstawie kilkunastoletniego praktycznego doświadczenia firmy DJB Doradztwo i łączy w sobie umiejętności teoretyczne i praktyczne.
  • Trenerzy DJB Doradztwo to wykwalifikowani specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu normy ISO 22716.
  • Organizujemy szkolenia w kilku miejscach w kraju i w różnych terminach, dzięki naszemu harmonogramowi zawsze możesz wybrać najbardziej odpowiednie dla Ciebie rozwiązanie.
  • W szkoleniu może wziąć udział każdy zainteresowany – umożliwi Ci to wymianę doświadczeń z pozostałymi uczestnikami.
  • Po szkoleniu nasi trenerzy są do Twojej dyspozycji – odpowiedzą na wszystkie pytania i wątpliwości.

  W szkoleniu otwartym mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, którzy pragną podnieść swoją wiedzę i kwalifikacje zawodowe. Szkolenia organizujemy w różnych miejscach w kraju.

  jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem dedykowanym zapoznaj się z naszą ofertą

  Program szkolenia

  Szkolenie wymagania Systemu ISO 22716:2009 - Dobre Praktyki Produkcji kosmetyków

  CZĘŚĆ I - WPROWADZENIE

  OMÓWIENIE ZAGADNIEŃ

  1. Omówienie celu i zakresu szkolenia
  2. Główne założenia normy ISO 22716:2009
  3. Podstawowe definicje

   Ćwiczenie 1: Zaangażowanie uczestników szkolenia w definiowanie kluczowych terminów.

  4. Dobra praktyka produkcji – wymagania prawne
  5. GMP – dobra praktyka produkcji w podziale na 5P

   Uporządkowanie zagadnień związanych z Dobrą Praktyką Produkcji poprzez podział na pięć grup zasad w następujący sposób:
   • personel
   • pomieszczenia
   • procedury
   • produkcja
   • produkt

    Ćwiczenie 2: Określenie przez uczestników szkolenia składowych każdej grupy w podziale na 5P

  6. Zasady GMP

   Zasady GMP należy uwzględniać przed wprowadzaniem istotnych zmian w procesach od zaopatrzenia w surowce i materiały opakowaniowe aż do dystrybucji wyrobu gotowego.
         PRZERWA 


  CZĘŚĆ II - WYMAGANIA NORMY ISO 22716

  1. Pracownicy
   • Organizacja
   • Kluczowa odpowiedzialność
   • Szkolenia
   • Higiena i zdrowie personelu
   • Goście i nieprzeszkoleni pracownicy

    Ćwiczenie 3: Stworzenie przez każdego uczestnika szkolenia schematu organizacyjnego firmy, w której uczestnik szkolenia pracuje.

  2. Pomieszczenia i nadzór nad pomieszczeniami
   • Lokalizacja i otoczenie zakładu
   • Projektowanie budynków, strefy czystości
   • Powierzchnia, przepływ
   • Wymagania odnośnie pomieszczeń ze względu na przeznaczenie. Higiena pomieszczeń
   • Ochrona przed szkodnikami
   • Plany pomieszczeń

    Ćwiczenie 4: Określenie przez każdego uczestnika szkolenia stref czystości na terenie firmy, w której uczestnik szkolenia pracuj

  3. Urzędzenia
   • Projektowanie urządzeń
   • Nadzór techniczny
   • Higiena urządzeń
   • Plany przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń. Plany higieny urządzeń

    Ćwiczenie 5: Zaangażowanie uczestników szkolenia w aktywny w omawianiu zagadnień.


    PRZERWA  4. Surowce i materiały
   • Przyjęcie dostawy
   • Identyfikacja i status
   • Dopuszczenie do stosowania
   • Magazynowanie i ponowna ocena
   • Specyfikacje surowców i materiałów

    Ćwiczenie 6: Zaprojektowanie przez uczestników szkolenia przykładowej etykiety do oznaczenia surowców i materiałów po dostawie.

  5. Operacje produkcyjne
   • Operacje wytwarzania. Dokumentacja specyfikująca i rejestrując
   • Magazynowanie i dystrybucja

    Ćwiczenie 7: Określenie przez uczestników szkolenia jak prawidłowo powinny być magazynowane masy produktów.

  6. Wyroby gotowe
   • Dopuszczenie do obrotu
   • Magazynowanie i wysyłka
   • Zwroty

  7. Laboratorium kontroli jakości
   • Metody badań, kryteria akceptowalności, wyniki
   • Wynik poza specyfikacją
   • Odczynniki, roztwory, wzorce odniesienia, pożywki do hodowli
   • Pobieranie i przechowywanie próbek

    Ćwiczenie 8: Określenie przez uczestników szkolenia roli Laboratorium kontroli jakości w firmie.

  8. Postępowanie z produktem, który jest poza specyfikacją
   • Odrzucone wyroby gotowe, masy produktów, surowce i materiały opakowaniowe
   • Przetworzenie masy produktu i wyrobów gotowych

  9. Odpady
   • Rodzaje odpadów
   • Segregacja i utylizacja odpadów

    Ćwiczenie 9: Określenie przez każdego uczestnika szkolenia rodzajów odpadów, które powstają w firmie, w której uczestnik szkolenia pracuje.

  10. Podwykonawstwo
   • Rodzaje podwykonawstwa
   • Zleceniodawca i zleceniobiorca

  11. Reklamacje
   • Reklamacje wyrobu gotowego
   • Wycofanie wyrobu gotowego z rynku

  12. Audit wewnętrzny
   • Podejście
   • Dalsze działania

    Ćwiczenie 10: Określenie przez każdego uczestnika szkolenia potencjalnych niezgodności, które mogą wystąpić w firmie, w której uczestnik szkolenia pracuje.

  13. Dokumentacja
   • Rodzaj dokumentu
   • Tworzenie, zatwierdzanie i rozpowszechnianie dokumentów
   • Przegląd i archiwizacja

    Ćwiczenie 11: Zaangażowanie uczestników szkolenia w określenie poprawności zdań dotyczących tworzenia, aktualizacji i nadzoru nad dokumentacją, samodzielny podział udokumentowanych informacji na dokumenty nadzorowane oraz zapisy, a także określenie celów właściwego prowadzenia dokumentacji systemowej.

  Ilość dni: - 1

  Najbliższe szkolenia:


  Jeśli chciałbyś zapisać się na inny termin szkolenia lub interesuje Cię nasza pełna oferta, zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń na 2021 rok.

  Jesteśmy jedną z najdłużej działających firm na rynku Systemów Zarządzania Jakością

  Od kilkunastu lat specjalizujemy się we wdrażaniu i doskonaleniu Systemów Zarządzania Jakością. W tym czasie poznaliśmy realia rynku: wiemy jak połączyć wiedzę teoretyczną z zagadnieniami praktycznymi.

  Posiadamy stałą, wyspecjalizowaną kadrę trenerów

  Naszym atutem jest stały i doświadczony zespół, który w najbardziej zrozumiały i skuteczny sposób przekaże Ci posiadaną wiedzę. Zatrudniamy tylko najlepszych i najbardziej doświadczonych we wdrażaniu Systemów Jakości.

  Oferujemy szeroki zakres szkoleń i warsztatów

  Prowadzimy szkolenia z zakresu norm ISO, systemów branżowych, obowiązków Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego. Programy naszych szkoleń zostały opracowane na podstawie naszego kilkunastoletniego doświadczenia praktycznego we wdrażaniu i nadzorowaniu systemów zarządzania jakością. Liczne ćwiczenia, przykłady i warsztaty umożliwią Ci lepsze opanowanie materiału teoretycznego oraz zdobycie niezbędnych kwalifikacji, potwierdzonych imiennym certyfikatem.

  Gwarantujemy bezpłatne konsultacje poszkoleniowe

  Po zakończeniu szkolenia możesz liczyć na naszą pomoc. Wszystkim uczestnikom oferujemy bezpłatne, trzymiesięczne konsultacje, podczas których odpowiemy na twoje pytania i wątpliwości.

  Przeczytaj, co sądzą o naszych szkoleniach ich uczestnicy:

  • Dzięki usługom świadczonym przez DJB Doradztwo Marcin Chorąży nie tylko zapoznaliśmy się z nowymi wymaganiami norm, ale także zyskaliśmy uprawnienia na Audytorów Wewnętrznych, które zostały udokumentowane imiennym i bezterminowym certyfikatem. Dzięki przebytemu szkoleniu potrafimy samodzielnie utrzymać oraz koordynować posiadane przez nas systemy zarządzania jakością oraz zarządzania środowiskowego. Wykonanie zamówionej przez nas usługi oceniamy w sposób pozytywny i wyrażamy nadzieję na współpracę w przyszłości.

   Józef KrólPrezes Zarządu

  • Firma DJB Doradztwo Marcin Chorąży dwukrotnie przeprowadziła w naszym przedsiębiorstwie szkolenia z zakresu nowej normy systemu ISO 9001:2015. Szkolenia odbyły się zgodnie z przedstawionym harmonogramem oraz w uzgodnionych wcześniej terminach. Tematyka szkoleń również została dokładnie przystosowana do naszego profilu działalności, co stanowi dodatkowy atut usługi świadczonej przez DJB Doradztwo. Zakres merytoryczny spełnił nasze oczekiwania, a całe szkolenie przebiegło w pozytywnej i pogodnej atmosferze.

   Marian ChrzanowskiWiceprezes Zarządu

  • Firma DJB Doradztwo Marcin Chorąży zlecone przez nas zadania wykonała w sposób rzetelny i sprawny. Wszystkie zadania przeprowadzone zostały według określonego harmonogramu i w wyznaczonym terminie. Wartość merytoryczna spełniała nasze oczekiwania. Zagadnienia omówione zostały zgodnie z ofertą, w sposób bardzo przystępny oraz interesujący. Firma DJB Doradztwo wykazała się ogromnym zaangażowaniem, a jakość świadczonych usług odpowiada wymaganiom postawionym przez MCB Sp. z o.o.

   Beata Pietrzak Prokurent  • Szkolenia przebiegły w miłej i bezstresowej atmosferze, która sprzyjała pogłębianiu wiedzy z zakresu systemów ISO. Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymali bezterminowe, imienne certyfikaty, potwierdzające nowo nabyte kwalifikacje. Z wielką przyjemnością chcemy polecić firmę DJB Doradztwo Marcin Chorąży jako profesjonalnego Wykonawcę usług szkoleniowych z zakresu systemów zarządzania.

   Natalia GrabarskaQA Manager  • Wykładowca DJB prowadzący szkolenie wykazał się dużym profesjonalizmem i wiedzą dotyczącą prezentowanych zagadnień, a pracownicy biura umiejętnościami planowania i dostosowania się do oczekiwań Klienta. Jakość usług świadczonych przez DJB Doradztwo odpowiadała wymaganiom postawionym przez GDDKiA.

   Zbigniew Paliński Z-ca Dyrektora Oddziału  • Szkolenia możemy ocenić wysoce pozytywnie biorąc pod uwagę wiedzę, doświadczonych i rzetelność konsultantów. W ocenie tej mieści się również uznanie poziom merytorycznego, dydaktycznego oraz organizacyjnego szkoleń. Zarówno przekazana nam wiedza jak i profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe okazują się przydatnymi w praktyce naszego funkcjonowania. Wszystko to sprawia, iż rekomendujemy firmę DJB Doradztwo jako kompetentną, wiarygodną i godną polecenia.

   Zdzisław Stalica Prezes Zarządu  • Rekomenduję firmę DJB Doradztwo jako solidną, wiarygodną i w pełni przygotowaną do kompleksowego przeprowadzania szkoleń z zakresu Systemów Zarządzania.

   Martyna Goncerz-DachowskaWiceprezes Zarządu

  loga
  DJB Doradztwo – jesteśmy jedną z najdłużej działających firm na rynku. Posiadamy stałą, wykwalifikowaną kadrę trenerów, która w praktyczny sposób przekaże Ci posiadaną wiedzę. Nasze szkolenia to nie tylko teoria, ale także warsztaty, dyskusje, studium przypadku i ćwiczenia.

  Wypełnij formularz lub zadzwoń 787 974 136 | 42 208 94 65

  Nie znalazłeś interesujących Cię informacji?
  Skorzystaj z wyszukiwarki

  Twoje dane są u nas bezpieczne.
  Dbamy o Twoją prywatność.

  0.45813679695129