Szkolenie wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001:2018

szkolenie dedykowane

 • Jesteśmy jedną z najdłużej działających firm na rynku Systemów Zarządzania Jakością
 • Posiadamy stałą, wyspecjalizowaną kadrę trenerów
 • Oferujemy szeroki zakres szkoleń i warsztatów
 • Gwarantujemy bezpłatne konsultacje poszkoleniowe

Przeszkoliliśmy pracowników z ponad 1200 małych, dużych i średnich przedsiębiorstw:

Wypełnij formularz lub
zadzwoń

787 974 13642 208 94 65

Twoje dane są u nas bezpieczne.
Dbamy o Twoją prywatność.

Korzyści z udziału w szkoleniu dedykowanym: 
Wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001:2018

 • Szkolenie to pozwoli Ci prawidłowo interpretować wymagania normy ISO 45001:2018, umieć je zastosować w organizacji oraz planować i organizować system zarządzania w organizacji.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymują imienny certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje.
 • Program szkolenia został opracowany na podstawie kilkunastoletniego praktycznego doświadczenia firmy DJB Doradztwo i łączy w sobie umiejętności teoretyczne i praktyczne.
 • Każdy program szkolenia może zostać opracowany według potrzeb i specyfiki Twojej branży, a szkolenie może być prowadzone w oparciu o funkcjonujący już w firmie system jakości.
 • Trenerzy DJB Doradztwo to wykwalifikowani specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu normy PN-N 18001 / OHSAS.
 • Masz wpływ na miejsce, czas i termin szkolenia – możesz wydłużyć lub skrócić szkolenie tak, aby nie zakłóciło obowiązków Twoich pracowników.
 • Umożliwimy Twoim pracownikom zdobycie wiedzy i kwalifikacji, umożliwiających prawidłowe prowadzenie dokumentacji ISO 45001:2018.
 • Po szkoleniu nasi trenerzy są do Twojej dyspozycji – odpowiedzą na wszystkie pytania i wątpliwości.

Szkolenie dedykowane (zamknięte) organizowane jest na potrzeby danej firmy. Umożliwia ono dopasowanie materiałów, programu i metod szkoleniowych do faktycznych potrzeb Klienta i specyfiki jego branży. Szkolenia dedykowane organizowane są w siedzibie Zamawiającego i stanowią najbardziej zindywidualizowaną metodę przekazywania wiedzy.

jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym zapoznaj się z naszą ofertą

Program szkolenia

Szkolenie wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
ISO 45001:2018

CZĘŚĆ I

OMÓWIENIE ZAGADNIEŃ

 1. Wprowadzenie
  • Główne założenia normy ISO 45001:2018.
  • Omówienie pojęć związanych z systemem bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Omówienie różnic pomiędzy normami OHSAS/18001, a normą ISO 45001:2018.

 2. Omówienie 4, 5 i 6 punktu normy ISO 45001:2018
  • Przedstawienie wymagań normy dotyczących analizy kontekstu organizacji w SZBHP. Przedstawienie przykładów analizy kontekstu organizacji w przedsiębiorstwie.
  • Omówienie wymagań normy dotyczących analizy potrzeb i wymagań stron zainteresowanych w SZBHP. Omówienie przykładów analizy potrzeb i wymagań stron zainteresowanych w SZBHP stosowanych w praktyce.
  • Wskazanie roli przywództwa w SZBHP. Prezentacja przykładów zaangażowania kierownictwa w SZBHP.
  • Prezentacja wymagań normy z zakresu uczestnictwa i konsultacji.
  • Identyfikacja wymagań prawnych i innych w SZBHP- analiza wymagań normy i sposobu spełnienia wymagań.
  • Identyfikacja zagrożeń w SZBHP- omówienie wymagań normy oraz sposobu zastosowania wymagań w przedsiębiorstwie.
  • Prezentacja wymagań normy z zakresu analizy ryzyka i szans w SZBHP. Przedstawienie sposobu wykonania analizy ryzyka i szans w praktyce.

 3. Wykonanie ćwiczeń - Wykonanie ćwiczeń, które nauczą uczestników szkolenia procesu zarządzania ryzykiem poprzez identyfikację zagrożenia BHP, następnie oceny poziomu zagrożenia i ustalenie działań odnoszących się do danego zagrożenia. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak prowadzić ocenę zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi z zakresu BHP.

 

                  PRZERWA 

 

CZĘŚĆ II

OMÓWIENIE ZAGADNIEŃ

 1. Omówienie wymagań 7 i 8 punktu normy ISO 45001:2018
  • Zapewnienie zasobów. Omówienie rodzajów zasobów występujących w firmie i sposobów nadzoru nad nimi w praktyce.
  • Zapewnienie kompetencji i świadomości. Przedstawienie przykładów spełnienia wymagań normy w przedsiębiorstwie.
  • Omówienie wymagań normy z zakresu zapewnienia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej wraz z zastosowaniem w praktyce.
  • Nadzór nad udokumentowaną informacją. Przedstawienie rodzajów udokumentowanych informacji oraz wskazanie praktycznych sposobów nadzoru nad nimi.
  • Prowadzenie nadzoru nad procesami dostawcami i podwykonawcami- omówienie przykładu spełnienia wymagań normy w przedsiębiorstwie.
  • Prowadzenie nadzoru nad kryteriami operacyjnymi SZBHP. Wskazanie przykładów kryteriów operacyjnych występujących w SZBHP. Omówienie w jaki sposób wyznaczyć kryteria operacyjne w SBHP. Analiza przykładów monitorowania kryteriów operacyjnych SZBHP w przedsiębiorstwie.
  • Omówienie procesu zarządzania zmianą wraz z wskazaniem sposobu zastosowania wymagania w przedsiębiorstwie.
  • Gotowość i reagowanie na wypadek awarii. Omówienie wymagań normy oraz przedstawienie możliwości spełnienia wymagania w organizacji.


                  PRZERWA CZĘŚĆ III

OMÓWIENIE ZAGADNIEŃ

 1. Omówienie wymagań 9 i 10 punktu normy ISO 45001:2018
  • Prezentacja wymagań z zakresu monitorowania, pomiary, analiza i ocena SZBHP. Przedstawienie sposobu prowadzenia oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi z zakresu BHP w przedsiębiorstwie.
  • Prezentacja wymagań normy dotyczących prowadzenia auditów wewnętrznych.
  • Omówienie sposobu prowadzenia przeglądu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy. Wyjaśnienie wszystkich zagadnień, które powinny zostać omówione na przeglądzie zarządzania. Przedstawienie przykładowego raportu z przeglądu zarządzania.
  • Omówienie procesu identyfikowania niezgodności oraz prowadzenia działań korygujących oraz doskonalenia SZBHP.

 2. Wykonanie ćwiczeń - Wykonanie ćwiczeń, które nauczą uczestników szkolenia sposobu postępowania w przypadku wykrycia niezgodności BHP oraz przeprowadzenia działania korygującego.

 3. Podsumowanie szkolenia 

Jesteśmy jedną z najdłużej działających firm na rynku Systemów Zarządzania Jakością

Od kilkunastu lat specjalizujemy się we wdrażaniu i doskonaleniu Systemów Zarządzania Jakością. W tym czasie poznaliśmy realia rynku: wiemy jak połączyć wiedzę teoretyczną z zagadnieniami praktycznymi.

Posiadamy stałą, wyspecjalizowaną kadrę trenerów

Naszym atutem jest stały i doświadczony zespół, który w najbardziej zrozumiały i skuteczny sposób przekaże Ci posiadaną wiedzę. Zatrudniamy tylko najlepszych i najbardziej doświadczonych we wdrażaniu Systemów Jakości.

Oferujemy szeroki zakres szkoleń i warsztatów

Prowadzimy szkolenia z zakresu norm ISO, systemów branżowych, obowiązków Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego. Programy naszych szkoleń zostały opracowane na podstawie naszego kilkunastoletniego doświadczenia praktycznego we wdrażaniu i nadzorowaniu systemów zarządzania jakością. Liczne ćwiczenia, przykłady i warsztaty umożliwią Ci lepsze opanowanie materiału teoretycznego oraz zdobycie niezbędnych kwalifikacji, potwierdzonych imiennym certyfikatem.

Gwarantujemy bezpłatne konsultacje poszkoleniowe

Po zakończeniu szkolenia możesz liczyć na naszą pomoc. Wszystkim uczestnikom oferujemy bezpłatne, trzymiesięczne konsultacje, podczas których odpowiemy na twoje pytania i wątpliwości.

Przeczytaj, co sądzą o naszych szkoleniach ich uczestnicy:

 • Dzięki usługom świadczonym przez DJB Doradztwo Marcin Chorąży nie tylko zapoznaliśmy się z nowymi wymaganiami norm, ale także zyskaliśmy uprawnienia na Audytorów Wewnętrznych, które zostały udokumentowane imiennym i bezterminowym certyfikatem. Dzięki przebytemu szkoleniu potrafimy samodzielnie utrzymać oraz koordynować posiadane przez nas systemy zarządzania jakością oraz zarządzania środowiskowego. Wykonanie zamówionej przez nas usługi oceniamy w sposób pozytywny i wyrażamy nadzieję na współpracę w przyszłości.

  Józef KrólPrezes Zarządu

 • Firma DJB Doradztwo Marcin Chorąży dwukrotnie przeprowadziła w naszym przedsiębiorstwie szkolenia z zakresu nowej normy systemu ISO 9001:2015. Szkolenia odbyły się zgodnie z przedstawionym harmonogramem oraz w uzgodnionych wcześniej terminach. Tematyka szkoleń również została dokładnie przystosowana do naszego profilu działalności, co stanowi dodatkowy atut usługi świadczonej przez DJB Doradztwo. Zakres merytoryczny spełnił nasze oczekiwania, a całe szkolenie przebiegło w pozytywnej i pogodnej atmosferze.

  Marian ChrzanowskiWiceprezes Zarządu

 • Firma DJB Doradztwo Marcin Chorąży zlecone przez nas zadania wykonała w sposób rzetelny i sprawny. Wszystkie zadania przeprowadzone zostały według określonego harmonogramu i w wyznaczonym terminie. Wartość merytoryczna spełniała nasze oczekiwania. Zagadnienia omówione zostały zgodnie z ofertą, w sposób bardzo przystępny oraz interesujący. Firma DJB Doradztwo wykazała się ogromnym zaangażowaniem, a jakość świadczonych usług odpowiada wymaganiom postawionym przez MCB Sp. z o.o.

  Beata Pietrzak Prokurent • Szkolenia przebiegły w miłej i bezstresowej atmosferze, która sprzyjała pogłębianiu wiedzy z zakresu systemów ISO. Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymali bezterminowe, imienne certyfikaty, potwierdzające nowo nabyte kwalifikacje. Z wielką przyjemnością chcemy polecić firmę DJB Doradztwo Marcin Chorąży jako profesjonalnego Wykonawcę usług szkoleniowych z zakresu systemów zarządzania.

  Natalia GrabarskaQA Manager • Wykładowca DJB prowadzący szkolenie wykazał się dużym profesjonalizmem i wiedzą dotyczącą prezentowanych zagadnień, a pracownicy biura umiejętnościami planowania i dostosowania się do oczekiwań Klienta. Jakość usług świadczonych przez DJB Doradztwo odpowiadała wymaganiom postawionym przez GDDKiA.

  Zbigniew Paliński Z-ca Dyrektora Oddziału • Szkolenia możemy ocenić wysoce pozytywnie biorąc pod uwagę wiedzę, doświadczonych i rzetelność konsultantów. W ocenie tej mieści się również uznanie poziom merytorycznego, dydaktycznego oraz organizacyjnego szkoleń. Zarówno przekazana nam wiedza jak i profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe okazują się przydatnymi w praktyce naszego funkcjonowania. Wszystko to sprawia, iż rekomendujemy firmę DJB Doradztwo jako kompetentną, wiarygodną i godną polecenia.

  Zdzisław Stalica Prezes Zarządu • Rekomenduję firmę DJB Doradztwo jako solidną, wiarygodną i w pełni przygotowaną do kompleksowego przeprowadzania szkoleń z zakresu Systemów Zarządzania.

  Martyna Goncerz-DachowskaWiceprezes Zarządu

loga
DJB Doradztwo – jesteśmy jedną z najdłużej działających firm na rynku. Posiadamy stałą, wykwalifikowaną kadrę trenerów, która w praktyczny sposób przekaże Ci posiadaną wiedzę. Nasze szkolenia to nie tylko teoria, ale także warsztaty, dyskusje, studium przypadku i ćwiczenia.

Wypełnij formularz lub zadzwoń 787 974 136 | 42 208 94 65

Nie znalazłeś interesujących Cię informacji?
Skorzystaj z wyszukiwarki

Twoje dane są u nas bezpieczne.
Dbamy o Twoją prywatność.

0.10718107223511