Szkolenie Pełnomocnik Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2017

szkolenie dedykowane

 • Jesteśmy jedną z najdłużej działających firm na rynku Systemów Zarządzania Jakością
 • Posiadamy stałą, wyspecjalizowaną kadrę trenerów
 • Oferujemy szeroki zakres szkoleń i warsztatów
 • Gwarantujemy bezpłatne konsultacje poszkoleniowe

Przeszkoliliśmy pracowników z ponad 1200 małych, dużych i średnich przedsiębiorstw:

Wypełnij formularz lub
zadzwoń

787 974 13642 208 94 65

Twoje dane są u nas bezpieczne.
Dbamy o Twoją prywatność.

Korzyści z udziału w szkoleniu dedykowanym: 
Pełnomocnik ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001

 • Szkolenie to pozwoli Ci prawidłowo interpretować wymagania normy ISO 27001, umieć je zastosować w organizacji oraz planować i organizować system zarządzania w organizacji.
 • Dzięki szkoleniu możesz lepiej zrozumieć rolę Pełnomocnika ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i przygotować się do sprawowania tej funkcji.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymują imienny certyfikat potwierdzający możliwość objęcia stanowiska Pełnomocnika ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001.
 • Program szkolenia został opracowany na podstawie kilkunastoletniego praktycznego doświadczenia firmy DJB Doradztwo i łączy w sobie umiejętności teoretyczne i praktyczne, niezbędne do sprawowania obowiązków
  Pełnomocnika ds. systemu ISO 27001.
 • Każdy program szkolenia może zostać opracowany według potrzeb i specyfiki Twojej branży, a szkolenie może być prowadzone w oparciu o funkcjonujący już w firmie system jakości.
 • Trenerzy DJB Doradztwo to wykwalifikowani specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu normy ISO 27001 oraz sprawowaniu funkcji Pełnomocnika ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001.
 • Masz wpływ na miejsce, czas i termin szkolenia – możesz wydłużyć lub skrócić szkolenie tak, aby nie zakłóciło obowiązków Twoich pracowników.
 • Umożliwimy Twoim pracownikom zdobycie wiedzy i kwalifikacji, umożliwiających prawidłowe prowadzenie dokumentacji ISO 27001.
 • Po szkoleniu nasi trenerzy są do Twojej dyspozycji – odpowiedzą na wszystkie pytania i wątpliwości.

Szkolenie dedykowane (zamknięte) organizowane jest na potrzeby danej firmy. Umożliwia ono dopasowanie materiałów, programu i metod szkoleniowych do faktycznych potrzeb Klienta i specyfiki jego branży. Szkolenia dedykowane organizowane są w siedzibie Zamawiającego i stanowią najbardziej zindywidualizowaną metodę przekazywania wiedzy.

jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym zapoznaj się z naszą ofertą

Program szkolenia

Pełnomocnik Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2017

CZĘŚĆ I

OMÓWIENIE ZAGADNIEŃ

 1. Wprowadzenie - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 27001:2017
  • Omówienie odpowiedzialności i uprawnień Pełnomocnika Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  • Kontekst Organizacji
  • Przywództwo
  • Planowanie
  • Umiejętności interpersonalne Pełnomocnika Systemu Jakości

 2. Analiza Ryzyka
  • Analiza Ryzyka i sposoby postępowania z ryzykiem

   Ćwiczenie 1: Zaangażowanie uczestników szkolenia w ćwiczenia pozwalające zrozumieć Praktyczne podejście do analizy ryzyka, jak policzyć ryzyko w naszej organizacji? Jak sprawdzić czy ryzyko zostało poprawnie zidentyfikowane?


CZĘŚĆ II

 1. Wymagania normy ISO 27001
  • Omówienie wymagań normy – pkt. 4-10
  • Omówienia zabezpieczeń z załącznika A

   Ćwiczenie 2: Zaangażowanie uczestników szkolenia w ćwiczenia pozwalające zrozumieć Co kryje się pod punktami normy. Jak wdrożyć zabezpieczenia, żeby spełniały wymagania normy?    PRZERWA 


CZĘŚĆ III

 1. Przedstawienie roli, odpowiedzialności i zadań Pełnomocnika ds. Systemu ISO 27001

 2. Rodzaje udokumentowanych informacji
  • Wymagania normy ISO 27001:2017 w zakresie dokumentowania
  • Opracowywanie i aktualizowanie udokumentowanych informacji
  • Nadzór nad udokumentowanymi informacjami

   Ćwiczenie 3: Uczestnicy szkolenia zostaną zaangażowani w określenie poprawności zdań dotyczących tworzenia, aktualizacji i nadzoru nad udokumentowaną informacją, samodzielny podział udokumentowanych informacji na dokumenty nadzorowane oraz zapisy, a także określenie celów właściwego prowadzenia dokumentacji systemowej.

 3. Ocena efektów działalności
  • Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
  • Audyt wewnętrzny
  • Przegląd zarządzania

   Ćwiczenie 4: Zaangażowanie uczestników szkolenia w ćwiczenia pozwalające zrozumieć jaki mierzyć zabezpieczenia.

 4. Proces doskonalenia
  • Działania korygujące i zapobiegawcze
  • Rola pełnomocnika w doskonaleniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
  • Omówienie sposobów oceny dokonywanej w trakcie auditu certyfikującego

   Ćwiczenie 5: Uczestnicy szkolenia zostaną zaangażowani w analizę potencjalnych niezgodności występujących w organizacji. Zapoznają się z definiowaniem i przeprowadzaniem działań korygujących.   PRZERWA 


CZĘŚĆ IV

 1. Symulacje sytuacji na audytach certyfikujących
  • Dyskusja

   Ćwiczenie 6: Symulacje pozwolą na zapoznanie uczestników szkolenia z zachowaniem w sytuacjach potencjalnie możliwych w trakcie audytu.
 2. Podsumowanie szkolenia
  • Pytania uczestników

Jesteśmy jedną z najdłużej działających firm na rynku Systemów Zarządzania Jakością

Od kilkunastu lat specjalizujemy się we wdrażaniu i doskonaleniu Systemów Zarządzania Jakością. W tym czasie poznaliśmy realia rynku: wiemy jak połączyć wiedzę teoretyczną z zagadnieniami praktycznymi.

Posiadamy stałą, wyspecjalizowaną kadrę trenerów

Naszym atutem jest stały i doświadczony zespół, który w najbardziej zrozumiały i skuteczny sposób przekaże Ci posiadaną wiedzę. Zatrudniamy tylko najlepszych i najbardziej doświadczonych we wdrażaniu Systemów Jakości.

Oferujemy szeroki zakres szkoleń i warsztatów

Prowadzimy szkolenia z zakresu norm ISO, systemów branżowych, obowiązków Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego. Programy naszych szkoleń zostały opracowane na podstawie naszego kilkunastoletniego doświadczenia praktycznego we wdrażaniu i nadzorowaniu systemów zarządzania jakością. Liczne ćwiczenia, przykłady i warsztaty umożliwią Ci lepsze opanowanie materiału teoretycznego oraz zdobycie niezbędnych kwalifikacji, potwierdzonych imiennym certyfikatem.

Gwarantujemy bezpłatne konsultacje poszkoleniowe

Po zakończeniu szkolenia możesz liczyć na naszą pomoc. Wszystkim uczestnikom oferujemy bezpłatne, trzymiesięczne konsultacje, podczas których odpowiemy na twoje pytania i wątpliwości.

Przeczytaj, co sądzą o naszych szkoleniach ich uczestnicy:

 • Dzięki usługom świadczonym przez DJB Doradztwo Marcin Chorąży nie tylko zapoznaliśmy się z nowymi wymaganiami norm, ale także zyskaliśmy uprawnienia na Audytorów Wewnętrznych, które zostały udokumentowane imiennym i bezterminowym certyfikatem. Dzięki przebytemu szkoleniu potrafimy samodzielnie utrzymać oraz koordynować posiadane przez nas systemy zarządzania jakością oraz zarządzania środowiskowego. Wykonanie zamówionej przez nas usługi oceniamy w sposób pozytywny i wyrażamy nadzieję na współpracę w przyszłości.

  Józef KrólPrezes Zarządu

 • Firma DJB Doradztwo Marcin Chorąży dwukrotnie przeprowadziła w naszym przedsiębiorstwie szkolenia z zakresu nowej normy systemu ISO 9001:2015. Szkolenia odbyły się zgodnie z przedstawionym harmonogramem oraz w uzgodnionych wcześniej terminach. Tematyka szkoleń również została dokładnie przystosowana do naszego profilu działalności, co stanowi dodatkowy atut usługi świadczonej przez DJB Doradztwo. Zakres merytoryczny spełnił nasze oczekiwania, a całe szkolenie przebiegło w pozytywnej i pogodnej atmosferze.

  Marian ChrzanowskiWiceprezes Zarządu

 • Firma DJB Doradztwo Marcin Chorąży zlecone przez nas zadania wykonała w sposób rzetelny i sprawny. Wszystkie zadania przeprowadzone zostały według określonego harmonogramu i w wyznaczonym terminie. Wartość merytoryczna spełniała nasze oczekiwania. Zagadnienia omówione zostały zgodnie z ofertą, w sposób bardzo przystępny oraz interesujący. Firma DJB Doradztwo wykazała się ogromnym zaangażowaniem, a jakość świadczonych usług odpowiada wymaganiom postawionym przez MCB Sp. z o.o.

  Beata Pietrzak Prokurent • Szkolenia przebiegły w miłej i bezstresowej atmosferze, która sprzyjała pogłębianiu wiedzy z zakresu systemów ISO. Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymali bezterminowe, imienne certyfikaty, potwierdzające nowo nabyte kwalifikacje. Z wielką przyjemnością chcemy polecić firmę DJB Doradztwo Marcin Chorąży jako profesjonalnego Wykonawcę usług szkoleniowych z zakresu systemów zarządzania.

  Natalia GrabarskaQA Manager • Wykładowca DJB prowadzący szkolenie wykazał się dużym profesjonalizmem i wiedzą dotyczącą prezentowanych zagadnień, a pracownicy biura umiejętnościami planowania i dostosowania się do oczekiwań Klienta. Jakość usług świadczonych przez DJB Doradztwo odpowiadała wymaganiom postawionym przez GDDKiA.

  Zbigniew Paliński Z-ca Dyrektora Oddziału • Szkolenia możemy ocenić wysoce pozytywnie biorąc pod uwagę wiedzę, doświadczonych i rzetelność konsultantów. W ocenie tej mieści się również uznanie poziom merytorycznego, dydaktycznego oraz organizacyjnego szkoleń. Zarówno przekazana nam wiedza jak i profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe okazują się przydatnymi w praktyce naszego funkcjonowania. Wszystko to sprawia, iż rekomendujemy firmę DJB Doradztwo jako kompetentną, wiarygodną i godną polecenia.

  Zdzisław Stalica Prezes Zarządu • Rekomenduję firmę DJB Doradztwo jako solidną, wiarygodną i w pełni przygotowaną do kompleksowego przeprowadzania szkoleń z zakresu Systemów Zarządzania.

  Martyna Goncerz-Dachowska Wiceprezes Zarządu

loga
DJB Doradztwo – jesteśmy jedną z najdłużej działających firm na rynku. Posiadamy stałą, wykwalifikowaną kadrę trenerów, która w praktyczny sposób przekaże Ci posiadaną wiedzę. Nasze szkolenia to nie tylko teoria, ale także warsztaty, dyskusje, studium przypadku i ćwiczenia.

Wypełnij formularz lub zadzwoń 787 974 136 | 42 208 94 65

Nie znalazłeś interesujących Cię informacji?
Skorzystaj z wyszukiwarki

Twoje dane są u nas bezpieczne.
Dbamy o Twoją prywatność.

0.13219094276428