Szkolenie - zarządzanie zakupami i logistyką

szkolenie dedykowane

 • Jesteśmy jedną z najdłużej działających firm na rynku Systemów Zarządzania Jakością
 • Posiadamy stałą, wyspecjalizowaną kadrę trenerów
 • Oferujemy szeroki zakres szkoleń i warsztatów
 • Gwarantujemy bezpłatne konsultacje poszkoleniowe

Przeszkoliliśmy pracowników z ponad 1200 małych, dużych i średnich przedsiębiorstw:

Wypełnij formularz lub
zadzwoń

787 974 13642 208 94 65

Twoje dane są u nas bezpieczne.
Dbamy o Twoją prywatność.

Korzyści z udziału w szkoleniu dedykowanym: 
Zarządzanie zakupami i logistyką

 • Uczestnicy szkolenia otrzymują imienny certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje.
 • Program szkolenia został opracowany na podstawie kilkunastoletniego praktycznego doświadczenia firmy DJB Doradztwo i łączy w sobie umiejętności teoretyczne i praktyczne.
 • Każdy program szkolenia może zostać opracowany według potrzeb i specyfiki Twojej branży.
 • Trenerzy DJB Doradztwo to wykwalifikowani specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie.
 • Masz wpływ na miejsce, czas i termin szkolenia – możesz wydłużyć lub skrócić szkolenie tak, aby nie zakłóciło obowiązków Twoich pracowników.
 • Po szkoleniu nasi trenerzy są do Twojej dyspozycji – odpowiedzą na wszystkie pytania i wątpliwości.

Szkolenie dedykowane (zamknięte) organizowane jest na potrzeby danej firmy. Umożliwia ono dopasowanie materiałów, programu i metod szkoleniowych do faktycznych potrzeb Klienta i specyfiki jego branży. Szkolenia dedykowane organizowane są w siedzibie Zamawiającego i stanowią najbardziej zindywidualizowaną metodę przekazywania wiedzy.

jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym zapoznaj się z naszą ofertą

Program szkolenia

Szkolenie - zarządzanie zakupami i logistyką

Moduł II – Zarządzanie logistyką w łańcuchu dostaw.

Wprowadzenie:

Omówienie na praktycznych przykładach mechanizmów zarządzania zapasami w dwóch oddzielnych systemach: pull i push (popyt zależny i niezależny) - zastosowanie odpowiednich narzędzi to klucz do sukcesu. W czasie praktycznych ćwiczeń uczestnicy pracują z systemami opartymi na mechanizmach Lean i Agile, połączenie planu produkcji z zapotrzebowaniem materiałowym - sterowanie zapasem na podstawie planów produkcji i dostępnych zapasów. Na podstawie przygotowanych danych przeprowadzą analizy ABC oraz XYZ wg kryteriów istotnych dla procesu zaopatrzenia.  Omawiane są strategie współpracy dla wybranych towarów / dostawców - JiT, VMI. W warunkach popytu niezależnego zostaną omówione podstawy prognozowania i wpływu poziomu zapasów na koszty przedsiębiorstwa. Jak optymalizować wielkość partii kupowanych lub produkowanych - omówienie narzędzi pozwalających uzyskać niski koszt gromadzenia (dostaw) i utrzymania zapasu (MOQ oraz MPQ).  Odrębnym  omawianym zagadnieniem jest określenie i optymalizacja zapasu bezpieczeństwa, uwzględniającego zarówno zmienność popytu jak i jakość dostaw. Podsumowaniem modułu będzie ćwiczenie w którym uczestnicy będą samodzielnie sterować poziomem zapasu wybranego indeksu, celem ćwiczenia będzie zarówno uzyskanie wysokiego poziomu obsługi jak również możliwie niskiego całkowitego kosztu zarządzania zapasami. 

Realizowane zagadnienia:

 1. Omówienie modeli logistycznych (Lean oraz Agile) jakie są różnice, kiedy stosować i jak łączyć te dwa różne podejścia
 2. Zapas bezpieczeństwa - kształtowanie i optymalizacja (analiza ABC i XYZ oraz analiza ryzyka)
 3. Definiowanie ryzyka oraz model analizy ryzyka w łańcuchu dostaw
 4. Model VMI (Vendor Managed Inventory) oraz CS - stock konsygnacyjny – zasady tworzenia na wybranym przykładzie
 5. Analiza kosztów produkcyjnych oraz kosztów magazynowania
 6. Ustalanie dostaw JIT oraz KANBAN we współpracy z dostawcą
 7. Zastosowanie Cross Dockingu
 8. Porównanie wad i zalet transportu własnego i wynajmowanego
 9. Optymalizacja zapasu w łańcuchu dostaw.

 

Moduł III – Zarządzanie kosztami i kategoryzacja zakupów

Wprowadzenie:

W jaki sposób ustrukturyzować pracę działu zakupów, jak podzielić kupowane produkty i usługi? Omówimy zasady tworzenia kategorii zakupowych, oraz podziału pracy, w taki sposób, żeby w pierwszej kolejności zajmować się rzeczami ważnymi dla biznesu. W dalszej części zostaną omówione zasadnicze działania związane ze szczegółową analizą struktury kosztowej.  Ustalimy zasady tworzenie modeli kosztowych (Should Cost Model) oraz modeli TCO (Całkowity Koszt Posiadania). Nauczymy się wykorzystywać dane analityczne w tym model TCO i CBD w procesie negocjacji i wyboru dostawcy. Przeanalizujemy proces wyboru dostawcy i najbardziej newralgiczne dla działu zakupów punkty procesu. W dalszej części omówione zostaną narzędzia służące do zarządzania kosztami surowców bazowych i minimalizacji ryzyka wzrostów cen – czyli jak zminimalizować ryzyko wahań cen surowców.

 

Realizowane zagadnienia:

 1. Kategoryzacja zakupów jako podstawa organizacji pracy kupców
 2. Zasady tworzenia modelu TCO
 3. Analiza modelu Should Cost Model oraz TCO na wybranych przykładach
 4. Wykorzystanie modelu TCO w procesie negocjacji i wyboru dostawcy
 5. Wykorzystanie narzędzi finansowych oraz zasady bezpiecznych i elastycznych kontraktów terminowych
 6. W jaki sposób połączyć zadania operacyjne Logistyki i Zakupów do wyników finansowych firmy EBIT i ROA – cele strategiczne optymalizacji kosztowej
 7. One Pager – od czego zacząć pracę?

 

 

Moduł IV – Zarządzanie dostawcami , wybór, ocena współpracy
i rozwój

Wprowadzenie:

Wybór i ocena dostawców to kluczowe elementy w procesie zaopatrzenia. W module uczestnicy budują analizę dostawców wg różnych kryteriów. Rozpoczynamy pracę od oceny aktualnej bazy dostawców oraz ustalenia planu rozwoju dostawców oraz zarządzania ryzykiem braku dostaw. Na konkretnym przykładzie stworzymy narzędzie oceny dostawcy (w oparciu z system VDA) wykorzystywane w procesie wyboru dostawcy. Narzędzie oceny ryzyka współpracy – zanim nawiążemy współprace. W dalszej części zbudujemy profesjonalne narzędzie  oceny bieżącej współpracy z dostawcami oraz omówimy w jaki sposób oceniać współpracę z dostawami. Uczestnicy stworzą system oceny dostawców. Omówione zostaną możliwości nowoczesnych systemów informatycznych. Jak usprawnić wymianę informacji z dostawcami i wewnątrz firmy, automatyzacja procesu oceny dostawców.  

 

Realizowane zagadnienia:

 1. Kryteria wyboru i oceny dostawcy - omówienie i praktyka stosowania
 2. Modelowanie preferencji w ocenie dostawców
 3. Zastosowanie macierzy Kraljic oraz „modelu wiatraka” w ocenie strategicznej dostawców
 4. Zarządzanie ryzykiem braku odstaw (dostawcy strategiczni i wąskie gardła)
 5. Zarządzanie w sytuacji dużej ilości dostawców (tzw. produkty grupy C)
 6. OTIF - przykład zastosowania , obliczania i automatyzacja wskaźnika
 7. Określanie ryzyka współpracy z dostawcą – metodologia zaczerpnięta z VDA
 8. Oceny możliwości, ocena kompetencji oraz stabilności finansowej i zagrożenia upadłością
 9. Narzędzia oceny bieżącej współpracy z dostawcą. Modelowanie wskaźników OTIF, OLIP oraz wskaźników jakościowych
 10. Model oceny wsparcia technicznego, serwisu posprzedażowego, innowacyjności dostawców
 11. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w procesie oceny dostawców

Jesteśmy jedną z najdłużej działających firm na rynku Systemów Zarządzania Jakością

Od kilkunastu lat specjalizujemy się we wdrażaniu i doskonaleniu Systemów Zarządzania Jakością. W tym czasie poznaliśmy realia rynku: wiemy jak połączyć wiedzę teoretyczną z zagadnieniami praktycznymi.

Posiadamy stałą, wyspecjalizowaną kadrę trenerów

Naszym atutem jest stały i doświadczony zespół, który w najbardziej zrozumiały i skuteczny sposób przekaże Ci posiadaną wiedzę. Zatrudniamy tylko najlepszych i najbardziej doświadczonych we wdrażaniu Systemów Jakości.

Oferujemy szeroki zakres szkoleń i warsztatów

Prowadzimy szkolenia z zakresu norm ISO, systemów branżowych, obowiązków Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego. Programy naszych szkoleń zostały opracowane na podstawie naszego kilkunastoletniego doświadczenia praktycznego we wdrażaniu i nadzorowaniu systemów zarządzania jakością. Liczne ćwiczenia, przykłady i warsztaty umożliwią Ci lepsze opanowanie materiału teoretycznego oraz zdobycie niezbędnych kwalifikacji, potwierdzonych imiennym certyfikatem.

Gwarantujemy bezpłatne konsultacje poszkoleniowe

Po zakończeniu szkolenia możesz liczyć na naszą pomoc. Wszystkim uczestnikom oferujemy bezpłatne, trzymiesięczne konsultacje, podczas których odpowiemy na twoje pytania i wątpliwości.

Przeczytaj, co sądzą o naszych szkoleniach ich uczestnicy:

 • Dzięki usługom świadczonym przez DJB Doradztwo Marcin Chorąży nie tylko zapoznaliśmy się z nowymi wymaganiami norm, ale także zyskaliśmy uprawnienia na Audytorów Wewnętrznych, które zostały udokumentowane imiennym i bezterminowym certyfikatem. Dzięki przebytemu szkoleniu potrafimy samodzielnie utrzymać oraz koordynować posiadane przez nas systemy zarządzania jakością oraz zarządzania środowiskowego. Wykonanie zamówionej przez nas usługi oceniamy w sposób pozytywny i wyrażamy nadzieję na współpracę w przyszłości.

  Józef KrólPrezes Zarządu

 • Firma DJB Doradztwo Marcin Chorąży dwukrotnie przeprowadziła w naszym przedsiębiorstwie szkolenia z zakresu nowej normy systemu ISO 9001:2015. Szkolenia odbyły się zgodnie z przedstawionym harmonogramem oraz w uzgodnionych wcześniej terminach. Tematyka szkoleń również została dokładnie przystosowana do naszego profilu działalności, co stanowi dodatkowy atut usługi świadczonej przez DJB Doradztwo. Zakres merytoryczny spełnił nasze oczekiwania, a całe szkolenie przebiegło w pozytywnej i pogodnej atmosferze.

  Marian ChrzanowskiWiceprezes Zarządu

 • Firma DJB Doradztwo Marcin Chorąży zlecone przez nas zadania wykonała w sposób rzetelny i sprawny. Wszystkie zadania przeprowadzone zostały według określonego harmonogramu i w wyznaczonym terminie. Wartość merytoryczna spełniała nasze oczekiwania. Zagadnienia omówione zostały zgodnie z ofertą, w sposób bardzo przystępny oraz interesujący. Firma DJB Doradztwo wykazała się ogromnym zaangażowaniem, a jakość świadczonych usług odpowiada wymaganiom postawionym przez MCB Sp. z o.o.

  Beata PietrzakProkurent • Szkolenia przebiegły w miłej i bezstresowej atmosferze, która sprzyjała pogłębianiu wiedzy z zakresu systemów ISO. Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymali bezterminowe, imienne certyfikaty, potwierdzające nowo nabyte kwalifikacje. Z wielką przyjemnością chcemy polecić firmę DJB Doradztwo Marcin Chorąży jako profesjonalnego Wykonawcę usług szkoleniowych z zakresu systemów zarządzania.

  Natalia GrabarskaQA Manager • Wykładowca DJB prowadzący szkolenie wykazał się dużym profesjonalizmem i wiedzą dotyczącą prezentowanych zagadnień, a pracownicy biura umiejętnościami planowania i dostosowania się do oczekiwań Klienta. Jakość usług świadczonych przez DJB Doradztwo odpowiadała wymaganiom postawionym przez GDDKiA.

  Zbigniew Paliński Z-ca Dyrektora Oddziału • Szkolenia możemy ocenić wysoce pozytywnie biorąc pod uwagę wiedzę, doświadczonych i rzetelność konsultantów. W ocenie tej mieści się również uznanie poziom merytorycznego, dydaktycznego oraz organizacyjnego szkoleń. Zarówno przekazana nam wiedza jak i profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe okazują się przydatnymi w praktyce naszego funkcjonowania. Wszystko to sprawia, iż rekomendujemy firmę DJB Doradztwo jako kompetentną, wiarygodną i godną polecenia.

  Zdzisław Stalica Prezes Zarządu • Rekomenduję firmę DJB Doradztwo jako solidną, wiarygodną i w pełni przygotowaną do kompleksowego przeprowadzania szkoleń z zakresu Systemów Zarządzania.

  Martyna Goncerz-DachowskaWiceprezes Zarządu

loga
DJB Doradztwo – jesteśmy jedną z najdłużej działających firm na rynku. Posiadamy stałą, wykwalifikowaną kadrę trenerów, która w praktyczny sposób przekaże Ci posiadaną wiedzę. Nasze szkolenia to nie tylko teoria, ale także warsztaty, dyskusje, studium przypadku i ćwiczenia.

Wypełnij formularz lub zadzwoń 787 974 136 | 42 208 94 65

Nie znalazłeś interesujących Cię informacji?
Skorzystaj z wyszukiwarki

Twoje dane są u nas bezpieczne.
Dbamy o Twoją prywatność.

0.14369487762451